”Jag var ju kvinna och skulle därför inte klara dubbelskift”

I samband med kulturåret 1998 och projektet Minnenas Sundbyberg intervjuade Karin och Eskil Olelind personer som varit anställda på stadens två tidigare dominerande industrianläggningar, Sievertföretagen och Marabou. Här plockar vi nu fram den första av dessa intervjuer:

 

Mary Granath, född 1922.

 

Mary Granath föddes i Timrå i Medelpad och kom till Stockholm 1941. Hon hade tillsammans med en kamrat annonserat efter arbete som hembiträde och kom på så sätt till Enskede till en militärskräddare och dennes familj. Där stannade hon en tid med fick senare anställning hos en trafikflygare som bodde på Östermalm. När den familjen köpte en villa i Nockeby flyttade hon med dit.

 

Sitt första industriarbete hade Mary hos Rune Olsson i Råsunda. Det var ett företag där man plisserade tyger. Från 1943  bodde hon med sin man Einar i Sundbyberg och fick arbete hos korsettillverkaren Germa. Det var en synnerligen tuff arbetsplats där ledningen bland annat kontrollerade att personalen inte uppehöll sig för ofta och för länge på toaletten. Av något märkligt skäl var det också förbjudet att använda tilltalsordet ”du” under arbetstid inom personalgruppen.

 

1944-1948 arbetade Mary hos Alpha där hon skar och filade till bakelitstycken som skulle bli till telefoner och liknande. Om denna tid berättade Mary Granath:

 

– Minnesvärt från tiden hos Alpha var att jag där träffade min make nummer två, Georg, en ryss som varit värvad till Främlingslegionen men som lyckats fly och ta sig till Sverige. Själva arbetet var ganska smutsigt och producerade en stor mängd damm och skräp. Det hindrade dock inte att jag, sedan jag slutat hos Alpha, tog emot hemarbete från företaget i min lilla lägenhet på 19 kvadratmeter där även maken, de två barnen och två dagbarn skulle få plats. För att klara försörjningen av min familj måste jag dessutom ta städarbete på två tre ställen. Georg bidrog föga till hushållsutgifterna. Hans stora projekt var att bli en framstående konstnär och han hade börjat utbilda sig för det. Han tyckte att jag, hans hustru, borde ha all förståelse för det och vara beredd att offra något för konsten.

 

I början av 1950-talet arbetade Mary hos Marabou. Hennes starkaste minne från den tiden är att en manlig arbetskamrat alltid stod och stirrade på henne genom den glasruta som skilde deras arbetsplatser från varandra. Antagligen inverkade det på hans arbete så till den grad att arbetsledningen tvingades reda ut vad som stod på. Han uppgav då att han även utanför arbetet, när han var hemma hos fru och barn, alltid såg Mary för sin inre syn. Han kunde inte frigöra sig från detta och var liksom förhäxad av sin kvinnliga arbetskamrat.

 

Mary begärde att få byta arbetsplats, vilket beviljades. Hon kom då till Dajmtillverkningen, men där hade hon oturen att få en arbetskamrat som terroriserade henne så hon flyttade ännu en gång och kom på så sätt att vara med om tillverkningen av både Toy och Non Stop. Den monotona rörelsen när man lyfte bort Toykartongerna från maskinen gjorde att hon vid ett tillfälle fick ett fruktansvärt ryggskott som dessbättre var övergående.

 

Många av cheferna hos Marabou var kvinnor, men de var i regel svårare att ha att göra med än de manliga cheferna, berättade Mary Granath:

 

– När man lämnade fabriken skulle man passera en kontrollstation där det förekom stickprov så att ingenting olovligen fördes ut. Det fanns dock kända knep att komma förbi kontrollen med godsakerna i behåll. Ett sådant var att lägga dem i mössan. Det var aldrig någon som krävde att man skulle ta av sig mössan och visa vad man hade i den.

 

– När det var högsäsong kunde man få erbjudande om att arbeta dubbla skift, det vill säga 16 timmar. Många ville det, för förtjänstens skull. Även jag anmälde mig och började dubbelskiften, men då kom de lokala fackbossarna och talade om för mig att så fick jag inte göra. Jag var ju kvinna och skulle därför inte klara dubbelskift.

 

Marabous julpaket som delades ut bland personalen var eftertraktade. Den dag utdelningen skedde stod det ofta utomstående utanför grindarna och ville köpa paketen. Man bjöd 50 kronor för paketet, vilket motsvarar ganska betydande belopp i dagens penningvärde. Men Mary sålde inte, hon skickade hem sitt paket oöppnat till sin mor i Timrå.

 

Responsive image/>
Sieverts lödlampsfabrik.
 

1954 kom Mary Granath till Sieverts lödlampsfabrik. Där stannade hon tills tillverkningen vid fabriken i Sundbyberg upphörde 1969. Hon fick genast gå in i produktionen och blev så kallad slaglodspåläggerska. Det innebar att hon förberedde hoplödning av lampans olika delar, varpå andra fullföljde själva lödningen.

 

Responsive imageTidig interiör från lödlampsfabriken.
 

Snart nog fick hon själv det stora förtroendet att utföra lödningen. Om det arbetet sade hon:

– Det var då först fråga om att löda fast lampbotten och sedan löda kring alla förskruvningar vid pumpstödet och dylikt. Kvalitetskraven var höga och det dög inte att slarva med lödningen. Arbetet var mycket trevligt, även om den starka hettan som utvecklades vid lödningen gjorde att jag hela tiden måste ha en fläkt som blåste sval luft mot mig.

– Cheferna på lödlampsfabriken får alla ett mycket gott betyg av mig, det var aldrig några problem i förhållande till dem. Däremot var det inte särskilt bra att jag som kvinna hade lägre lön än de manliga arbetskamrater som gjorde exakt samma arbete. Mina framgångar i arbetet tycktes också väcka avundsjuka hos en del manliga arbetskamrater som fick nöja sig med enklare göromål och hos såna som var mindre skickliga.

Efter nedläggningen av lödlampsfabriken arbetade Mary Granath en kort tid hos Sjödings i Solna och fick sedan en anställning hos Bell & Howell i Sundbyberg. Där monterades bildprojektorer. Förmannen var en engelsman som hette Ted. Han satt i sin glasbur i verkstaden och blickade ut över folket vid monteringsbänkarna. När han talade till sina anställda var det ofta på engelska, trots att han kunde hygglig svenska.

–  Få begrep vad han sa, men kanske var hans tilltag ägnat att skapa osäkerhet bland de anställda och på det sättet stärka hans egen position. Skratta fick man göra, men så att säga bara på rätt ställe, det vill säga när förmannen själv behagade att skratta, berättade Mary.

 

Responsive image
Personalsamling utanför Sieverts lödlampsfabrik på 1940-talet.

 

Ytterligare en industrianställning hann Mary Granath med under sitt yrkesverksamma liv. Det var hos Siemens Elema i Solna, men i detta fall gällde det inte den egentliga industriproduktionen utan arbete på företagets kontor.

Mary Granath hann alltså med att arbeta på många arbetsplatser under sitt långa arbetsliv. I ett annat avseende var hon mer stationär och mindre rörlig än de flesta. Hon bodde nämligen på i stort sett samma ställe som när hon första gången bosatte sig i Sundbyberg.
 
Text och bearbetning av Maria Lindström
 

 

 

 

 

 

MINNEN FRÅN SUNDBYBERGSGRÄNSEN

 

Vi försöker ge liv åt de lite äldre texter vi har i arkivet genom att bildsätta och lägga ut dessa lite då och då.Vi hoppas ni läsare kommer närmare historien och kanske tar del av saker som ej längre finns att se eller uppleva.

 

Skrivet av Sylvia Johansson

 

Vi bodde i ett gammalt trähus ovanför Tulegatan fram till 1944. Då började det byggas ”moderna” hus, så kallade barnrikehus. Vi fick möjlighet att flytta in i ett på Råstensgatan 14, men bara om vi kunde garantera att hyran betalades. Pappa tjänade inte mycket, så de första åren hade vi olika inneboende i det ena rummet. Vi fyra i familjen bodde i det andra. Men vi hade ju modernt med WC inne!

 Storskogen med vad som kom att bli tuletorget.

 

Till huset hörde en bakgård. Där fanns en vit trädgårdsmöbel och sommarkvällar satt farbror Lindgren (husägaren) där och tog en kvällsgrogg. Ibland kom gårdsmusikanter och spelade, och på vintrarna hjälptes vi i huset åt och spolade en liten isplätt så att vi kunde åka skridskor. Det var alltid mycket snö på vintrarna då, eller bedrar mitt minne mig?

 

 Vy över tulegatans äng. kanske var det där Sylvia bodde innan hon flyttade till barnrikehusen?

 

Vi var många som föddes på 40-talet, och vilken barndom vi hade – alltid massor av lekkamrater! Gatorna var våra lekplatser, trafik fanns knappast då. Vi spelade brännboll, lekte rymmare och fasttagare, krigade mot Råsuggorna, och förklarade krig mot…, ni vet alla de där lekarna då man ritade spelplan på gatan. Vi satt på trottoaren och bytte bokmärken och filmisar, Vera Ellen och Doris Day stod högt i kurs. Våra mammor var hemma, och det roligaste som fanns var då de tog kaffekorgen med och vi gick upp i Storskogen. Där fanns klätterträd, ett härligt berg att klättra i, bär, svamp och Filmstaden som man kunde tjuvtitta in till, hade man tur såg man någon kändis (det ordet fanns väl inte då). Min pappa tog varje söndag med mig (och andra av husets ungar) upp till Storskogen. Där hackade han in våra namn i ett stort stenblock – det och hela skogen försvann då nybyggandet tog fart på 50-talet.

 

Filmstaden i råsunda
 
 
 
 Filmstaden från Sundbybergssidan. Många allt för nyfikna barn resulterade i denna mur så filminspelningarna inte skulle störas.

 

Minns ni – alla i min ålder som bodde runt Gränsen – ”Ängen” där vi åkte skridsko på vintrarna innan Tuletorget kom till. I parken nedanför kyrkan (mot Tulegatan) byggdes kojor, där lekte vi rymmare och fasttagare. I kvarteret fanns fröknarna Hålléns mjölkaffär där man kunde köpa trasiga kakor billigt, där fanns också fröknarna Anderssons sybehörsaffär. En av systrarna var gift, men kallades ändå fröken. Minns ni mjölkaffären i hörnet av Vintergatan och Råstensgatan där man köpte mjölk i medhavd flaska eller Konsum mitt över gatan där man köpte jättegod ärtsoppa som skars i bit. gick till Liljekonvaljskogen (Virebergsområdet) där det fanns kalkoner och förstås liljekonvaljer. Vi stod utanför Skytteholmsplan och såg AIK träna, Bengt, Kjell och Kurre Hamrin m fl. Ishockey var inte uppfunnet, utan det var bandy som gällde. Många timmar har jag stått med pappa och frusit på Sumpaplan och vid Lötsjön.

 

Som barn har man ju vissa favoriter, så det är inte konstigt att godisaffärerna har etsat sig fast. Mitt emot småskolan fanns en godisaffär, likaså på Vegagatan, den måste man ju passera på väg till skolan så den var man frekvent kund i. Där fanns kandisocker i bit och röda kanderade äppelklubbor! Det fanns också en godisaffär i längan efter Landsvägen, längst ner mot Stenvillan. Jag minns att mannen på Fredsgatan och han på Landsvägen hade grå korta blanka rockar. Hur andra, i andra butiker såg ut har jag inget minne av alls!

 

I arbetarstaden Sundbyberg var många kommunister, så även min pappa. Jag minns än den lille mannen, kanske en partifunktionär, som då och då dök upp hemma och frågade om vi behövde något! Under knappa tider kunde han sedan komma med mat eller annan hjälp, för allt var naturligtvis inte idyll. Ekonomin var knackig för de flesta och familjetragedier inträffade. Jag minns också när Fundator brann, ryktet löpte snabbt och hela traktens ungar ilade dit.

 

Profiler fanns det ju också. Att åka buss från Sumpan in till stan tillsammans med Bertil Boo eller Lars-Gunnar Björklund (hans nuvarande fru bodde då på Mariagatan!) var en härlig upplevelse, det pratades och skrattades i hela bussen. I våra kvarter bodde pianisten Reinhold Svensson och längre ner i backen en annan pianist, Gunnar Svensson.

Bertil Boo spelar på Sundbybergs stadsmuseum 1986
 

Profiler var också dåtidens portvakter (saliga i åminnelse). I vårt hus hette de Persson, och gud nåde den som festade på småtimmarna eller var för högljudd eller inte hörde hemma i vårt hus! Vi var trygga i förvissningen att herr och fru Persson alltid fanns till hands, och portvakter, mer eller mindre uppskattade, var en självklarhet då.

 

Jag besöker ibland mina gamla hemtrakter, men det är så deprimerande att se de förr så levande gatorna tysta och tomma. Våra lekplatser har fått ge plats åt huskomplex, och de nya lederna från Huvudsta tränger på. Mitt i allt nytt hittar jag i alla fall Edgrens damfrisering på Tuletorget (den fanns senast jag var där i alla fall). Finns den kvar också vid nästa besök?

 

 

God jul och gott nytt år!

Nu släcker vi för i år!

Idag den 21/12-17 klockan 12.00 tar vi jul och nyårs semester.
Vi vill tacka alla besökare och samarbetspartner så som skolor, kommuner, föreningar och alla företag som arbetat med oss!
Museet öppnar igen den 9/1-18 klockan 10.00

Vi önskar er en riktigt god jul och ett underbart gott nytt år!