Spökstationen i Kymlinge

 

Spökstationen Kymlinge

På 70-talet hade man tänkt att man skulle bygga ett kontorscentrum för statliga verk mellan Hallonbergen och Kista. Man började därmed att bygga en tunnelbanestation där, som sedan aldrig byggdes klart.

Numera tillhör denna station Sundbyberg och är en del av Järvafältet. Den ligger i tunneln mot Kista och kommer antagligen aldrig att byggas klart. Den har namnet Kymlinge t-banestation.

På 80-talet tog man fram en prototyp till ett nytt tåg, C5, som även kallas för Silverpilen.Denna hade dörrar som när de öppnades gled utanför vagnkorgen. Tåget är tillverkat av aluminium och lackerat i silver, därav namnet. Det visade sig dock att dessa vagnar var väldigt dyra att producera och man tillverkade därför bara 8 st, som bara sattes in i högtrafik.

Men legender började ändå gå om hur tåg av typen Silverpilen aldrig stannade i någon stationoch man döpte det därför till ‘spöktåget’ och Kymlinge kallade man för ‘spökstationen’. Förstås drar man då den slutsatsen att spöktåget måste ha stannat på spökstationen, möjligen för att bara plocka upp nattliga passagerare.

 ( Källa det okända Stockholm )

 

Man undrar vad som hände med det planerade kontorscentrumet ?. Planerna måste ju ha varit långt gångna när man ändå byggt stationen delvis färdig. Det har funnits planer på att öppna och att färdigställa stationen. Men den mynnar ut i ett känsligt naturområde intill Igelbäcken. 

Ja 1975 invigdes sträckan T-Centralen-Hjulsta känns som nyss....

/AC

 

( bilden ej från Kymlinge station )

 

 

 

 
foto ac - kymlinge - silverpilen