Fotoskatter

 
Puuh .. nästa gång vill jag stå överst !
 
 
Vilken tur att det finns folk som samlat sina foton !
 
"Det sägs att bilden talar snabbare till vårt hjärta och våra känslor
än orden som oftast först bearbetas av hjärnan. Den blir omedelbar ! "
 

Jag vill nämna på The Commons som finns på Flickr på nätet.!
 

Den 16 januari 2008, lanserades The Commons som en särskild plats på den internationella bildsajten Flickr.

På Flickr har flera miljarder bilder laddats upp av många miljoner medlemmar sedan 2004. 

Flickr Commons startade 2008 genom ett samarbete mellan Library of Congress (USA:s kongressbibliotek) och Flickr. Library of Congress ville nå ut på webben med sina enorma bildsamlingar och såg fördelen med att använda en redan etablerad bildsajt med interaktivitet som Flickr. Så skapades The Commons, där kulturarvsinstitutioner från hela världen visar, beskriver och kommunicerar kring valda delar av sina historiska bildsamlingar.

Idag deltar 56 kulturarvsinstitutioner på Flickr Commons – det är arkiv, bibliotek och museer från många olika länder. Kulturarvsmyndigheten Riksantikvarieämbetet kom med i mars 2009 och kan glädja sig åt ett mycket gott resultat i form av mer sedda och använda bilder och värdefull ny information som lagts till cirka 9 % av bilderna i kommentarer.

(Redigerad text från riksantikvarieämbetet )

 

Med andra ord det är en bildskatt , jag har bara plockat ut några foton.

Samtliga foton från The Commons  i ett urval från olika länder så även fotot överst ! Enjoy!

 

 
Ja modet växlar tur är väl det....
 
 
 
 Bob mannen...han har hjälm på sig det är ju bra !
 
 
 
 
Dom muntra fruarna i Stepford ?
Kaffet har nog svalnat sedan länge
med tanke på deras "glada" miner.....
 
 
 
 
Här var det manlig gymnastikuppvisning...
 
 
 
 Jag tror han tänker , vad är det som är så roligt ?
 
 
 
Som sagt man kan bli trött vid gruppfotografering!
 
 
 
En ensam vandrares melodi....( Sverige )
 
 
 
Kan det bli gulligare ?
 
 
 
Här handlar det om att se bort.....
 
 

Jag vill ta med ett citat som lyder...

"When you photograph people in colour you photograph their clothes.
But when you photograph people in B&W, you photograph their souls! "
~Ted Grant


Kanske är det så att färgfotot i all sin glans gör att vi inte riktigt ser allt ?

Har du gamla bilder från Sundbyberg hemma ?
På Sundbybergs Museum tar vi emot bilderna för att scanna in dom för framtiden.

Välkommen att höra av dig för info 08-706 81 78


/AC

 
 
Har du gamla bilder från Sundbyberg ? - The Commons fotoskatt

Det gamla rissne

 
 
Utgrävningar i Rissne har gjorts 1968.
Jonas Ferenius från Stockholm Stadsmuseum ledde då
utgrävningar av gravar från Rissne gravfält med anor från Vikingatid.
 
Tunnelbanebygget och leder möts på dessa platser därför görs detta.
Gravfälten finns med i anteckningar
från 20-talet och det är 15 gravar det rör sig om.
Vi vet att Rissne är en gammal boplats
och gården är från 1600 talet.
Gravarna har just konstaterats vara från 1000-talet
beroende på hur stenarna har placerats runt graven.
 
Fyra rostiga spikar visar en kistas placering , marken här är mycket
kalkfattig så därför hoppas arkeologerna inte på att finna några skelett.
 
Man har dock hittat föremål i brons , ett intressant fynd är en amulettring
med den skära. Skäran är en symbol för fruktbarhetsguden Frej
från den fornnordiska mytologin. Genom de fynd som gjorts
så vet man att det är fråga om en brytningsperiod
då kristendomen fick allt större inflytande.
I gravarna fanns bara enstaka föremål som tillhörde dräkterna.
Det var en tid med konflikter , dom kristna skulle  begaravas på kyrkogårdar
och dom övriga på gavfälten.
 
Man visste inte riktigt vem man skulle
tro på , den kristna guden eller asagudarna.
 
Det hela har rört stort intresse från allmänheten, och det är viktigt att vi kan
göra en totalbedömning över hela Stockholm gällande bebyggelse och gravar.
 
( Källa Sundbyberg Solna tidning 1968 )
 
 

Välbärgade Sigtunavikingar var markägare i Rissne!

I Sigtuna finns två runstenar från vikingatiden där namnet "risni" det vill säga Rissne, ingår i texten. Den ena berättar om Dyrver och den andra om Gunnar, två vikingar som båda ägde mark i "risni" Namnet tycks antyda att platsen var bevuxen med snår och ris och helt eller delvis omfluten av vatten - men tolkningen är inte helt säkerställd.

Men säkert är att vattnet på vikingatiden stod betydligt högre än nu och täckte stora delar av sundbybergsområdet, troligen också delar av Rissne. Det styrker tolkningen av namnet "risni" Det gör också de medeltida namnen på området, ”Risenö” eller "Risorna" längre fram ombildat till ”Risna” som förekommer i flera medeltida handlingar.

Hur det nu än är med tolkningen av det gamla namnet på vårt moderna bostadsområde, så ligger det väl en viss romantik i tanken att vi bor på mark som för över tusen år sedan ägdes av Dyrver eller Gunnar, två välbärgade vikingar i Sigtuna - 700 år innan livregementets och livkompaniets chef gjorde sin entré på kronohemmanet Rissne Gård!

( Källa Sundbybergs Museum , Bengt Järbe)

 

Dyrver och Gunnar det var uppenbarligen grabbarna som gällde under rådande tid ! 

 

En sten som troligen använts som offerstenhar även återvänt från Skansentillbaka till Sundbyberg och har placeratsdenna gång i Rissne centrum , Offerstenen är en så kallad skålgropsstenen sådan sten finns även i Akalla bysom beskrivs närmare i texten nedan.

Skålgropsstenen i Akalla by

Under bronsåldern (1500 - 500 f. Kr.) utmejslade bönderna av 
någon outgrundlig anldening ofta små gropar i stenar och hällar. 
Ett tjugotal sådana stenar är kända i Stockholmstrakten.

Groparna är som här på Akallastenen, oftast grunda och ca. 5 cm 
i diameter och därför förefaller den rimliga tolkningen att det 
skulle vara någon form sädeskross inte riktigt hålla.

Experterna lutar mer åt att de användes i någon form av offerritual.

Spekulationer kring solkult och fruktbarhetskullt 
finns också och gissningar om att man hällt blod i skålarna ökar magin kring dem.
Under 1800-talet fanns mycket vidskepelse kring skålgropsstenarna och de kallades "älvkvarnar".

Man föreställde sig att älvorna malde sin säd i groparna och att stenarna var magiska

( Källa , Nedslag i Kistas historia av Patrick Lönnberg )

 

Undrar om någon sett "älvorna" i Rissne Centrum  ? : )

 

 

/AC

 

 

 
fornfynd rissne

Sundbybergsnyheter från 1918

 
Ja då ska vi se vad året 1918 hade för nyheter I Sundbyberg Solna Tidning...( Stockholms förstadsblad )
Märkligt att man skulle ta med sig egna blommor till torget , men det är klart det
var ju andra tider....
 
 
Då ska vi se här... fiskmås sällsynt 1918 ? Och stackaren smutsade ner hela huvudet
i Bällstaviken. Vad tokigt....
 
.
 
 
 
Men här då ? Hmm... skickade dom verkligen upp pojkar att skotta snö på kyrktornet ?
Och 1 Juni ? Det blir märkligare och märkligare det här....
 
 
 Det hände uppenbarligen mycket året 1918 , fint att dom utlovar en gratisresa åt upphittaren !
 
 
 
Wow!!! Flyga mellan Sundbyberg och Hagalund och möjlighet till att stiga av i Råsunda !!!
650 kr och lunch...  : ))
 
Man ska nog inte tro allt man läser , glömde jag att skriva att datumet var 1 April.
Humorn var stark och frodig redan då !!!
 
 
/AC
sundbybergsnyheter 1918

Fantomen i sundbyberg

Hoppla vad gör Fantomen i Sundbyberg ?
Ja åtminstone från år 1972 och framåt.....
 
Jo , då fanns Fantomens eller Mr. Walker svenska högkvarter
på Landsvägen i Sundberg.
Det är sant ! Via Semic Press som även finns kvar i Sundbyberg i dag
men på annan adress. ( Möjligen även Fantomen ? )
Först 1950 fanns "Fantomen" i Stockholm  för att sedan bo på
Industrivägen i Solna , och slutligen då Sundbyberg.
 
Lennart Hartler har sedan 1969 varit hans ombudsman
men ska snart avgå till att vara redaktör
för några av Semics andra 30 serietidningar.
Han berättar att Fantomen tecknas i USA av  Sy Barry och hans tecknarstab
men i Sundbyberg sitter en rad tecknare och fyller i tomrummet
som uppstår efter att man klippt bort pratbubblor.
 
Till Sundbyberg kommer dagligen brev från läsare
som undrar över Fantomens rikedomar och giftermål.
Det var redan då inne att samla på ganla nummer
men Lennart måste göra folk besvikna då ädre årgångar är slut.
 
1972 köpte 110.000 personer i veckan Fantomen.
Andra kända tidningar
på förlaget är 91:an Karlsson , Blondie , Dennis , Helgoner och Buffalo m.m
 
Men hur är det nu Fantomen , är det inte dags för giftermål?
 
"Jo själv är jag lite blyg , det börjar dra i hop sig.
Men mitt hittebarn Rex har frågat Diana och hon har svarat ja ! "
 
Och Fantomen trivs i Sundbyberg och tänker stanna där ett tag
och fortsätta i sina förfäders anda , genom att kämpa mot det onda !
 
( Källa Sundbyberg Solna Tidning 1972 )
 
Vistt kan väl några kända djungelordspråk från Fantomen vara på plats ?
Dessa från Wikipedia.
 

Djungelordspråk är ordspråk från Bengalis djungler, som grundats på gärningar av Fantomen.

Dessa 12 är de ursprungliga och har skrivits av Lee Falk:

 • Att vakna i mörkret och se Fantomen – en fasa för onda män.
 • Den som ser Fantomen utan mask dör en fasansfull död.
 • Det finns nätter då Fantomen lämnar djungeln och går på stadens gator som en vanlig man.
 • Du hittar aldrig Fantomen – han hittar dig.
 • Då Fantomen frågar svarar man.
 • Då Fantomen rör sig står blixten stilla.
 • Fantomens röst isar i blodet.
 • Fantomen har tio tigrars styrka.
 • Fantomen har tusen ögon och tusen öron.
 • Fantomen smyger tystare än djungelkatten.
 • Fantomen är hård mot de hårda.
 • Sikta aldrig på Fantomen.
/AC
 
 
fantomen i sundbyberg - semic press 1972