Det gamla rissne

 
 
Utgrävningar i Rissne har gjorts 1968.
Jonas Ferenius från Stockholm Stadsmuseum ledde då
utgrävningar av gravar från Rissne gravfält med anor från Vikingatid.
 
Tunnelbanebygget och leder möts på dessa platser därför görs detta.
Gravfälten finns med i anteckningar
från 20-talet och det är 15 gravar det rör sig om.
Vi vet att Rissne är en gammal boplats
och gården är från 1600 talet.
Gravarna har just konstaterats vara från 1000-talet
beroende på hur stenarna har placerats runt graven.
 
Fyra rostiga spikar visar en kistas placering , marken här är mycket
kalkfattig så därför hoppas arkeologerna inte på att finna några skelett.
 
Man har dock hittat föremål i brons , ett intressant fynd är en amulettring
med den skära. Skäran är en symbol för fruktbarhetsguden Frej
från den fornnordiska mytologin. Genom de fynd som gjorts
så vet man att det är fråga om en brytningsperiod
då kristendomen fick allt större inflytande.
I gravarna fanns bara enstaka föremål som tillhörde dräkterna.
Det var en tid med konflikter , dom kristna skulle  begaravas på kyrkogårdar
och dom övriga på gavfälten.
 
Man visste inte riktigt vem man skulle
tro på , den kristna guden eller asagudarna.
 
Det hela har rört stort intresse från allmänheten, och det är viktigt att vi kan
göra en totalbedömning över hela Stockholm gällande bebyggelse och gravar.
 
( Källa Sundbyberg Solna tidning 1968 )
 
 

Välbärgade Sigtunavikingar var markägare i Rissne!

I Sigtuna finns två runstenar från vikingatiden där namnet "risni" det vill säga Rissne, ingår i texten. Den ena berättar om Dyrver och den andra om Gunnar, två vikingar som båda ägde mark i "risni" Namnet tycks antyda att platsen var bevuxen med snår och ris och helt eller delvis omfluten av vatten - men tolkningen är inte helt säkerställd.

Men säkert är att vattnet på vikingatiden stod betydligt högre än nu och täckte stora delar av sundbybergsområdet, troligen också delar av Rissne. Det styrker tolkningen av namnet "risni" Det gör också de medeltida namnen på området, ”Risenö” eller "Risorna" längre fram ombildat till ”Risna” som förekommer i flera medeltida handlingar.

Hur det nu än är med tolkningen av det gamla namnet på vårt moderna bostadsområde, så ligger det väl en viss romantik i tanken att vi bor på mark som för över tusen år sedan ägdes av Dyrver eller Gunnar, två välbärgade vikingar i Sigtuna - 700 år innan livregementets och livkompaniets chef gjorde sin entré på kronohemmanet Rissne Gård!

( Källa Sundbybergs Museum , Bengt Järbe)

 

Dyrver och Gunnar det var uppenbarligen grabbarna som gällde under rådande tid ! 

 

En sten som troligen använts som offerstenhar även återvänt från Skansentillbaka till Sundbyberg och har placeratsdenna gång i Rissne centrum , Offerstenen är en så kallad skålgropsstenen sådan sten finns även i Akalla bysom beskrivs närmare i texten nedan.

Skålgropsstenen i Akalla by

Under bronsåldern (1500 - 500 f. Kr.) utmejslade bönderna av 
någon outgrundlig anldening ofta små gropar i stenar och hällar. 
Ett tjugotal sådana stenar är kända i Stockholmstrakten.

Groparna är som här på Akallastenen, oftast grunda och ca. 5 cm 
i diameter och därför förefaller den rimliga tolkningen att det 
skulle vara någon form sädeskross inte riktigt hålla.

Experterna lutar mer åt att de användes i någon form av offerritual.

Spekulationer kring solkult och fruktbarhetskullt 
finns också och gissningar om att man hällt blod i skålarna ökar magin kring dem.
Under 1800-talet fanns mycket vidskepelse kring skålgropsstenarna och de kallades "älvkvarnar".

Man föreställde sig att älvorna malde sin säd i groparna och att stenarna var magiska

( Källa , Nedslag i Kistas historia av Patrick Lönnberg )

 

Undrar om någon sett "älvorna" i Rissne Centrum  ? : )

 

 

/AC

 

 

 
fornfynd rissne