Goda råd 1903

 
Vem behöver inte ett gott råd i bland ?
Här kommer allmäna råd i livet från tidningen Hemmet från 1903 !
Rubriken är HVAD GOD TON KRÄVER
 

Hänger ni med...
 
God ton kräver
Att man alltid så vidt möjligt är följer bildade människors skick och sedvanor
på de platser man vistas så väl hemma som i utlandet och tager hänsyn till
andra människors åsikter.
 
Att man alltid gör till regel att undvika uppmärksamhet då man befinner sig
på gatan eller andra offentliga platser. Tex. genom att skratta högt , sjunga , ropa
eller att vända sig om och se efter de förbigående liksom även att undvika
att andvända skrikiga färger.
 
Att man på sanatorier , badplatser och i pensionater uppför sig hänsynsfullt
som i ett bildadt hem , icke försummar det för måltiderna bestämda 
klockslaget utan att säga till och att man inte stör andras nattro.
 
Att en dam icke låter traktera sig eller mottager gåfvor af en herre med hvilken
hon icke är förbunden genom en särdeles intim vänskap.
 
Att unga damer och herrar icke färdas parvis i skog och mark på skid
eller åkturer i mörkret eller sedan aftonen inbrutit.
 
Att unga damer och herrrar icke företaga fotturer och resa i sällskap
utan att en äldre är med dvs. en fullvuxen med någon auktoritet och känsla
af ansvar.
 
Att ungdomen när den färdas ensam på kortare utflykter icke medför 
spirituosa samt att hvar och en kommer hem på bestämd tid
så vidt intet oförutsett inträffar.
 
Att inga baler och festtillställningar hvartill pengar sammanskjutas
må ega rum utan respektabel värdinna som ser till att balen slutar på 
bestämd tid , och som inte afflägsnar sig förrän alla de
unga damerna lämnat festen.
 
Att när unga herrar och damer som inte bo i familj , vilja besöka varandra
på sina respektive rum skola vara flera i sällskap , besöket  får ej
dragas ut öfver natten och spirituosa icke andvändas.
 
Att korrespondensen mellan unga herrar och damer som hvarken
äro slägt eller barndomsbekanta inskränker sig till verkliga anledningar
såsom att sända bref eller kort på födelse eller namnsdag!
 
 
Ja ni det var "ord och inga visor" på den tiden , eller hur?
Måste ha varit jobbigt för dom skulle vakta på alla dom här reglerna !
 
/AC
 
 
 
foto ac - goda råd 1903