Brott o straff från förr

 
 
I en artikel berättar Henning Österberg
om när man fick sona vissa brott med sitt liv i Sverige
Det var inte bara mördaren som var skoningslös i sin framfart
så var även rättvisan och den allmäna opionens sinneslag var skoningslös
 
En paragraf löd som sådan
att hade man beträtts med trolleri
så att annan skadas eller vållat annans död
skulle man steglas och halshuggas.
var man kvinna skulle man dessutom brännas.
Detta var under 1600 talet
och början på 1700-talet häxprocessernas stora tid.
 
Efter en ändring i missgärningsbalken förekom
stegling före halshuggning  enbart i vissa fall.
Stegling avskaffades 1835 , rådbråkning 1841 och
spöslitning 1855.
Stegling innebar att sätta upp den dömdes avlidna kropp , huvud eller en hand
på en påle i avskräckande syfte )
Rådbråkning innebar ett förstärkt dödstraff genom lidande
där lemmar krossades genom att linda in den dömde i ett stort hjul )
Spöslitning var även det ett hårt straff , med 40 slag
såg ryggtavlan ut som ett stort sår.
 
 
Medeltida tyskt träsnitt som skildrar rådbråkningen av Peter Stubbe, steg för steg.
 
 
Lasse Maja genomgick denna proceduren av spöslitning
på Barkarby Torg där en spöpåle var placerad.
Detta för att han stulit silver och pengar i från kyrkorna.
 
Järvafältets avrättningsplats användes sista gången 17 Augusti 1864.
Då avrättades arbetskarlen Adolf Åberg.
Det var ett stort folkuppbåd som hade samlat för att bevittna avrättningen.
Adolf hade överfallit sin matmor Sofia Gustavsson den 4 Augusti
boende i ett torp vid Sollentunaholm , Sollentuna.
Han hade med yxa slagit i hjäl Sofia och hennes 9 åriga son
för att komma åt hennes pengar och ägodelar. Gärningsmannen var 23 år
 
Ett skillingatryck kom till under året för att beskriva händelsen.
 
"Så han kall den sista färden
Oberedd till mötes går
Oförsont med Gud ,med werlden
Ej i ögat märks en tår.
 
Du som nyfiken till hans stupstock ilar
Af nyfiken tanklöshet
känner du ej ångrens
pilar över egen syndfullhet
 
När du ser hur bilan höjs
När du hör dess tunga fall
Månn ej då ditt hjerta böjes?
Kan du stå här lugn och kall?
 
När du vänder hem tillbaka
Lär af denna hemska syn
Över hjertats lustar vaka
Höja bönens suck mot skyn ! "
 
 
 
 Sundbyberg tillhörde då 1864 Sollentuna härad och dess häradsrätt.
Mannen till höger i bild skogsvaktare Månsson
är böjd över ett hål i marken där galgen var placerad.
Månsson var bärare av traditioner och visste även hur nämdemän
och domare var placerade vid avrättningen.
 
( Källa Sundbyberg Solna tidning , grafisk bild wikipedia )
 

Tillägg från en cykelkarta www.sollentuna.se

Drängen Adolf Åberg hade besökt Rotebro Gästgivargård ”där han
tillbragdt tiden med brännvinssupande”. På hemvägen bestämde han sig
för att råna änkan Sofia Jansdotter på Nyboda. Vid rånet slog han ihjäl
både änkan och hennes nioårige son med en yxa. Han greps efter någon
månad, men kunde inte bindas vid brottet och dömdes endast till straffarbete
för innehav av stulet gods. Samma dag som han skulle friges erkände
han mordet! Rättegången togs om och han dömdes till döden genom halshuggning.
Den 17 augusti 1864 väntade skarprättare Hjort på honom vid
avrättningsplatsen på Sollentuna häradsallmänning, i skogsbacken bakom
nuvarande Mac Donalds vid E 18. Det var sista gången avrättningsplatsen
användes. Torpet Nyboda revs strax efter mordet, och i dag är det bara
knappt skönjbara spår i terrängen som skvallrar om var det låg.

Ja det var idel ruskigheter det här men det är också historia. /AC

 
 
 
 
brott och straff från förr - järvafältets avrättningsplats