Rötter

 
Tänker att vad spännande det måste vara för er som är flera generationer Sundbybergare. Men min släkt kommer till största delen från Sälen, Dalarna. Så denna gång bjuds det på lite veckofärska bilder från denna ort, tack bror för bilder!
 
Bebyggelsen i Västerdalälvens dalgång, som ligger som ett pärlband av större och mindre byar, har växt fram vid de numera avsnörda och ibland torrdikade korvsjöarna till älven. Bebyggelsen låg i äldre tid intill älvstranden i den låglänta älvdalen. Under 1700- och 1800-talen har emellertid bebyggelsen genom återkommande översvämningar, utvidgning av den odlade arealen, skiften och vägdragningar alltmer kommit att förflyttas upp mot dalgångens skogskanter. Det blev därmed successivt en mer spridd bebyggelse i landskapet.
 
Turismen som näring har en lång historia i Dalarnas fjällområden. Turismen var och är inte enbart en kommersiell företeelse utan också en betydande kulturell företeelse där landskapets upplevelsevärden och symbolvärden också har ett stort värde för människan. För fjällturismens uppkomst och utveckling har detta perspektiv varit avgörande. Turismen i fjälltrakterna tog sin början i slutet av 1800-talet då turister sökte naturen, den rena luften och fjällvidderna både sommar och vinter. 1922 arrangerades det första Vasaloppet med start i Sälen. Sälen blev då en känd skidort både i Sverige och ute i världen. ( Källa Malung-Sälens Kommun )
 
 
Sälen ligger ju nära Älvdalen som har en dialekt som kan vara svår att förstå. I Sälen pratas det Transtrandsmål. Malung-Sälens kommun har ett mål som är nästintill identiskt med limamålet, dock finns en del skillnader. Gemensamt för Lima och Transtrand är rikedomen på diftonger gemensamma med fornnordiska, norska, isländska och färöiska.
 
Om du vill yssna lite på hur bymålet låter i sång så finns det Lassarvisan, framförd av Per Matsson och Alla tider orkester. Den handlar om närorten Lima.

Lassarlåten

Introduktion

I berjå på fer århondrae berte Industrialismin jä fotavtreck även i våro beggder. I Lima add ve si ländje åft smäjör söm bland mittsi an gräjör gjord jåer. ”Näppeligen gård finnes som icke smedja hafver” skräjv an Linné i sine anteckninger ma an add passer Lima. Äjt gäng i Lima söm verkligen to te se Industrialismin å söm vort nifitsin på öllt ä nia va Lassarbrärån. Däm berte tile te experimentera me äjn ätt di ara å däm a värkligen satt sine fotavtreck i Limas historia. Lassarsmäjå finns kvar i Häjbin å in da känns ä värkligen söm tiä a stånd still.

Jä kom äjn ståry öm Lassarpöjkån

 

Hängde ni med? : )

Ett semstertips är pröva även Sälen under sommaren!!!

 
Ja nu hoppar vi lite bakåt i tiden...
 
Dalkullor Norra begravningsplatsen Solna 1891. Förr i tiden vandrade Dalfolket bland annat mot Stockholm för att söka jobb och pengar. Mer om detta finns att läsa på http://www.dalkarlsvagen.se/

Dalfolkets arbetsvandringar
Dalarnas självägande bönder har så långt man kan minnas behövt en utkomst vid sidan av jorden; vid varje arvskifte blev bondens ägor mindre och räckte till slut inte till för att föda familjen. Man måste hitta på sätt att dryga ut kassan och ett var att de unga och ibland de äldre kvinnorna gav sig ut på arbetsvandringar. Man gick för att sälja hemslöjd – som hårkullorna från Våmhus eller näverarbeten som Djus Anders Anderssom från samma socken. Han blev så småningom känd som byggmästaren Anders Diös. Eller också gick man på herrarbete, det vill säga arbetade hos herrskap som hade råd att betala i reda pengar.

Vandringen gick ofta på våren och var inte sällan organiserade storvandringar, där grupp efter grupp slöt upp efter vägen. Dalkarlsvägen är inte en väg utan det historiska namnet på ett system av stigar och vägar som leder från övre Dalarna ned mot Mälardalen och Stockholm. Under storvandringarna fanns spelmän med och en forbonde som körde vandrarnas säckar med kläder och mat som behövdes under vistelsen hemifrån. Dalfolket utförde ofta de tyngsta arbetena och var väl sett för sin flit och sin förmåga att arbeta hårt.

Arbetsvandringarna hade sin höjdpunkt under 1800-talets senare del men fortfarande en bit in på 1900-talet var arbetsvandringarna en viktig del av folkhushållet i Dalarna.

Vaddå herrarbete? Kvinnorna då?
Herrarbete kallades det för att arbetsgivarna var herrskap, men arbetsvandrarna var lika ofta kvinnor som män. Kända exempel är hårkullorna från Våmhus, som tog sig ända till England och Ryssland för att sälja sina hårarbeten. Grudd Anna Andersdotter från Utmeland, som var buteljsköljerska i Uppsala och blev mor till Anders Zorn. Kvinnorna arbetade också som trädgårdskullor, mursmäckor och roddarkullor. Så sent som slutet av 1950-talet arbetade de sista trädgårdskullorna på Danderyds kyrkogård.
För året 1837 finns en uppgift på arbetsvandrare från Dalarna: närmare 6 500 personer gav sig ut på vägarna,3 500 män, 2 700 kvinnor och även några barn. När 1800-talet närmade sig sitt slut ökade siffran ytterligare.

 
 
 
File:Gruppbild. Kyrkogårdsnämndens trädgårdsarbetarkår på Norra begravningsplatsen i Stockholm - Nordiska Museet - NMA.0045039.jpg
 
Det var allt för denna gången med lite om Dalarna / AC
foton i färg Anders.Larsson - rötter - svart vit bild wikipedia