Ack Sturegatan!

 
Sturegatan tommare och tommare...Nu slår även Åhléns igen i Maj 2016 då huset som det finns i kommer att renoveras. Beräknas klart efter två år men dom väljer att ej komma tillbaka.
( Källa Sundbybergsnytt )
 
Men hur var det förr? Vi tittar i Stockholms förstadsblad från 1957 och läser detta att Sturegatan var en av dom gator som blev först färdig i Sundbyberg.Det blev en bred och viktig led. Äldre sundbybergare minns hur den under regnväder förvandlades till en lervälling och vid torrt väder fylldes av ett decimetertjockt tjockt lager damm blandat med hästspillning. trots detta kördes matvaror ut i öppna vagnar och mjölken uppmättes vid trottoarkanten under bar himmel.
 
Gatan fick sin betydelse av att det tidigt kom industrier dit. Där fanns spis och knäckebrödsfabriken Kronan. Den startades av Beril Kock omkring 1907 och utvecklades till en av köpingens större industrier. Fabriken tillbyggdes i omgångar och hade nästan hela kvarteret Kronan. ( Där apoteket Kronan ligger idag ) Där fanns även gjuteriaktiebolaget Fundator. C.R Nybergs fabrik var betydligt äldre, dess huvudbyggnad låg visserligen inte mot Sturegatan men Nyberg hade även tomterna 10-12, dessa sålde han för några tusen kronor till Sundbybergs arbetarkommun för ett Folkets husbygge. Det nyaste folkets hus invigdes 1903 av Hjalmar Branting. På samma tomt startades även Sundbybergs handelsförening.
 
En läskedrycksfabrik fanns på Sturegatan 7. På Sturegatan 17-19 drevs i många år Åkerman & Lunds orgelfarbrik. Från denna fabrik har många orglar levererats till kyrkor och predikolokaler. Sundbybergs köping köpte efter många strider hela huskomplexet och inredde efter första världskriget nödbostäder i en del av huset. De var ofta föremål för polisen och hälsovårdsmyndighetens intresse.Efter några år slopades detta.
 
I likhet med övriga gator i staden var bebyggelsen från början tvåvånings trähus, vanligen belägna ett stycke in på tomten och med en trädgård framför sig. Men Sturegatan skulle snart utveckla sig til en riktig affärsgata. man byggde extra hus i gatulinjen, ofta mycket enkla byggnader I västra änden fanns "Nuff-nuff" en tobakshandlare som kallades så för sitt snörflande tal.. Han hade till en början en liten snusbod och snett emot hade Hildegard Johansson en liknande bod för begagnade kläder.
 
Redan tidigt började kafélivet blomstar utmed denna gata som även blev känd för sina ölkaféer, där det inte alltid serverades öl utan även starkare vara.- I hörnet av Brunnsgatan fanns både kafé och biljard. På Sturegatan 16 fanns ett kafé ( Gröna Stugan som nu finns vid Lötsjön ) likaså i nummer 18 och mot öster i 5:an. Åtskilliga av dessa kafér blev föremål för ingripanden och ofta påtalades i lönnkrogeriet på kommunalstämman.
 
De första hyreshusen byggdes troligen i hörnet av Stationsgatan där bla Fridehem ( Sturegatan 27) kom till. Diagonalt över fanns fastigheten Arla ( Nuvarande Åhléns ) Där öppnade en ung dalkarl med namn John Bergström speceri och divershandel. En annan gammal affärsrörelse var Lina Rings sybehörsaffär och manufakturaffär. Den sköttes av systrarna Ring med den personliga insats och grundliga kännedom om kunderna som gått förlorad i nutidens jäkt.. Här var en tid Sundbybergs elementarskola inrymd och här bodde konstnären Eric Hallström. Det fjärde hörnet Sturegatan 18 där Abrahamssons kafé låg och där Överstedts rökeri var beläget i en gårdsbyggnad köptes senare av Mjölkcentralen som här byggde ett ett tegelhus och startade mejeri. Efter detta blev det en kolafabrik i samma byggnad. ( I dag restaurang )
 
På Sturegatan bodde även Målaremästare Söderman. Han var något av en tusenkonstnär när det gällde att få i hop snitsiga affischer och hyllningstelegram. Mitt emellan husgavlarna i skolbacken låg hans lilla stuga med en liten trädgårdstäppa. I Sturegatan 22 bodde artisten Svante Sterner. August Schyberg hette älste skomakaren i Sundbyberg och han hade sitt skomakeri i 37:an med ett litet rött bostadshus på bergsknallen inne på tomten.
 
Av då Sundbybergs fyra biografer fanns tre på Sturegatan, två i Folkets hus ock såklart Bristol invid Esplanaden. I föregångaren till det hus till det hus där Bristol i dag finns inrymde bl.a gottaffär och även en lumphandel.Första biografen i Sundbyberg öppnade nämligen på Sturegatan 7. Det var omkring 1905. Projektorn var handriven och långa pauser uppstod när filmremsan skulle rullas om. Var det på dagen så stängdes luckor så att det skulle bli mörkt och var det kväll så hissades den brinnande Alladinlampan ner. En gång tog det eld i maskinrummet men man klarade "biffen". En av dragplåstren på denna Sundbybergs första biograf var "Hönan som värpte guldägg" Är det någon som sett den filmen?
 
Redan 1957 undrande man över Sturegatans öde. Sturegatan var en av våra livligaste affärsgator. Där fanns allt i från babyns utrustning til vad som fodras för den sista färden.
 
Det känns som Sturegatan i dag skulle behöva lite hjälp, trots allt så är det en ännu en väldigt central gata. Och har betytt väldig mycket för Sundbybergarna. Kanske står gatan i dag i en slags vägval? Om inte annat så finns det mycket minnen som har skapats av människorna som trodde på en framtid i Sundbyberg.. på just Sturegatan!
 
 
 
 
Sturegatan Sundbyberg - minnen från Sundbyberg