Spårvägslinje 15 Norra Bantorget-Sundbyberg

Sundbybergs Stadsmuseum säljer en film "Spårvägslinje 15 Norra Bantorget-Sundbyberg" 150 kr
Den utges av Trafik-Nostalgiska förlaget, ide och foto Per Gösta Selking Speltid 20 min. Filmen visar en spårvagnsfärd från Norra Bantorget till Sundbyberg strax före nedläggningen sommaren 1959.
 
I Sundbyberg 1968 firades ett 40 års jubileum för spårvägen som tidigare fanns! Solna Sundbybergs tidning från samma år kan berätta mer. 1 November 1928 drogs linje 15 vidare från Solna till Esplanaden i Sundbyberg. "Vem minns inte med vemod dom trygga vagnarna som tog sin in till Norra Bantorget på en halvtimme" Redan 1886 fick Solna spårvägsförbindelse genom att en hästvägsspårlinje mellan Odenplan och Haga Södra grindar. Denna linje blev grundstommen till linje 3 och sedemera linje 15. År 1904 elektrifierades linje 3.
 
Lite statistik på linje 3 från 1905, linjen befordrade då 10 miljoner passagerare! Linje 3 kom att spela en viktig roll i Solnas utveckling. Det norra spårvägsbolaget bildade 1907 Råsunda förstads Ab för att exploatera bla Ellenhill. Förbindelse med Stocholm fick man genom att linje 3 förlängdes till Råsunda 1909 och kort därefter till Sundbybergsgränsen. Redan 1908 hade spårvägen dragits fram till Hagalund.
 
Åren 1909-10 byggde spårvägsbolaget en vagnhall vid Sundbybergsgränsen, en av de största vagnhallarna fram till sin nedläggning. Även en verkstad uppfördes där 1911. och mellan 1923 och 1959 var Stockholms spårvägars hela verksamhet förlagd dit. Fram till 1928 fick Sundbybergarna ta tåget till Stockholm om man inte ville gå till Sundbybergsgränsen. När linje 15 drogs till Esplanaden i Sundbyberg märktes det tydligt att många föredrog spårvagnen framför tåget. Under 20-talet kom busstrafiken i gång och därmed bättre förbindelser till Stockholm. Men med tiden kom flera att ta bussen i stället för linje 15 som många tyckte gjorde en onödig omväg. En om byggnad vid Norrtull förde med sig ett beslut om att linje 3 coh 15 skulle läggas ned.
Sundbyberg förlorade då sin spårvägsförbindelse med Stockholm 1 september 1959 och linje 3 lades ned i två etapper 1960. I stället för linje 15 upprättade SJ en busslinje med samma sträckning och samma nummer.!
spårväg i sundbyberg linje 15

Det gamla Hagalund och en konstnärs sorg

 
 
Denna gång beger vi oss till vår grannkommun Solna och året är 1969, vi besöker ett Hagalund som är på väg att förändras och nästan allt ska rivas. Urinvånarna anser att Solna utan Hagalund är som en människa utan själ! Olle Olsson-Hagalund, konstnär bor ännu kvar i sin morfars hus där han föddes för 66 år sedan. Och det är här han vill leva. 
 
"Allt som är vackert måste mogna långsamt"
I kvarteret Odin finns snickare Brolins välbyggda borg av trä i det huset är Olle Olsson-Hagalund född 1904 och i den sängen sover han i numera. Han har bott i huset i hela sitt liv. Brolin var hans morfar. Olsson bodde i övervåningen.
 
"Felet är att jag lever"
Bara de lugnar sig ska jag hjäpa till på den fronten. Här slits ju hjärtat ur folk, det känns som man är andligen uppluckrad. Det här är min borg, jag är född här och vågar knappt lämna huset. För kanske är det borta när jag kommer tillbaka. Husen häromkring skalades bort på några timmar. Damm molnen bara vällde. De var värre än smogen. Städer skapas ju numera vid skrivbordet, men förändringar ska ske på ett naturligt sätt. Här kommer människorna bli andligt stympade. De får inget fotfäste .Allt som är vackert ska mogna långsamt.
 
Olle Olsson-Hagalund  för oss runt i detta sagohus. Det är precis lika märkligt och går precis lika djupt in i en som Carl Larssons Sundborn. Inredningen är 1800- tals rokoko, morfars ungkarlsoffa, bord, stolar och porslinshundar som morfar och mostrar skaffat. En golvklocka hörs genom hela huset som ett hjärta.
Snart lever Hagalund bara kvar i mitt namn. Jag la till Hagalund i mitt efternamn bara för att folk skämdes över stadsdelen. Tavlorna kan jag inte göra mig av med nu när källan till allt som jag målat har försvunnit. "Kärleken mellan människor har kommit på undantag. Kärleken är det viktigaste. Kärlek och glädje och att ha tid för varandra."
 
Jag målar inte längre fortsätter han. Jag har inte målat något på en längre tid. Kärleken och vänligheten har försvunnit. Jag måste måla vänligheten det fina. Det gjorde inget om de rev bara de byggde människovänligt. Mig får de aldrig att flytta!
 
Fritt citerat från Solna Sundbybergs Tidning 1969
 
 
Och hur gick det sedan med gamla Hagalund, Olle Olssons hus blev kvar och några fåtal hus till...
 
Hagalund grundades som förstad till Stockholm längs Norra stambanan och var municipalsamhälle under namnet (Nya) Hagalund i Solna landskommun från 29 september 1899 till nyåret 1943, då det gick upp i den nybildade Solna stad. Den gamla trähusbebyggelsen uppfattades av somliga som en kåkstad och revs nästan helt och hållet på 1960-talet, men är förevigad inte minst i konstnären Olle Olssons målningar och i fotografen Björn Breitholtz bilder i boken Hagalund - ett svunnet 50-tal. Olle Olsson var född och bodde i Hagalund hela sitt liv. Han signerade sina tavlor med namnet Olle Olsson Hagalund.

Namnet Hagalund sägs ha sin härstamning efter torpet Haglund, som sen blev Hagalund, kanske för att det påminde om det mer kungliga Haga slott i närheten. Torpet ägdes av en liten gumma, som sålde kaffe till blåbärsplockande stockholmare.


Hagalund med dess varierade bebyggelse.


Nya Hagalund började byggas omkring 1890, samtidigt som Stockholm började växa och många människor bodde väldigt trångt, började man sälja tomter i Hagalund i Solna socken. Här fanns då egentligen bara ängar och blåbärsskogar, samt ett värdshus, och det var runt detta värdshus som byggnationen startade. På mark som tidigare hört till godset Övre Frösunda.

Marken utannonserades i dagspressen och de som svarade på annonserna och köpte tomter var hantverkare, till exempel snickare, murare, glasmästare, målare eller plåtslagare. Olle Olssons morfar, snickaren Carl Brolin, var en av de första som tilldelades en tomt, i kvarteret Odin. Det som var lockande var att man här inte behövde bygga dyra stenhus, man fick lägga papp i stället för plåt på taket och var och en fick bestämma husets form, färg och annat. Friheten var stor och det blev många rikt smyckade verandor, med lövsågerier och kanske till och med en tornspira, sådana fanns ju på Stora Frösunda. En trädgårdstäppa, ett rött fint staket och kanske ett lusthus fullbordade bygget.

Efter några år fick Hagalund sitt första stationshus och åtta år senare 1903 byggdes en ny station och godsmagasin. Baptistkyrkan (tidigare Simeonskapellet) i Hagalund låg fram till 1968 vid Björkgatan 2.

I slutet av 1960-talet beslutade Solna stadsfullmäktige att bebyggelsen skulle rivas, och ersättas med flerfamiljshus. Idag återstår endast ett fåtal hus, bland andra Carl Bolins hus i kvarteret Odin där Olle Olsson bodde tills han dog 1972. Idag är Olle Olsson-huset museum, med minnen från Gamla Hagalund.

Källa wikipedia

 

Just nu pågår en utställning med Olle Olssons motiv på Sven-Harrys konstmuseum. Slutar dock 7 feb 2016

http://www.sven-harrys.se/sv/utforska/konsthallen/olle-olsson-hagalund/om-utstallningen

 

/AC

 
Olle Olsson Hagalund,rivningar i Solna

Kom och besök oss 2016!

 
Kanske kallt ute, men på Sundbybergs Stadsmsueum är det varmt! Vi har nu öppnat för säsongen. Öppettider Tis tom Fre kl 10:00 till 16:00. lunchstängt 12 till 13. Tel 08-706 81 78 eller om du vill maila info@museet.se
 
Fri entré som alltid!
 
Välkommen att botanisera och se en hel del av Sundbybergs historia i vår utställning!
öppet2016

Bilden och friden

Print Junior Lindgren
 
 
Till dom som följt bloggen vet att jag tidigare har tagit upp tankar om bilden, konsten eller fotot. Vad dom betyder med sitt sätt att gå rakt in i oss, på något sätt så passerar dom ett intelektuellt tänkande åtminstone i början. Omedelbara så kan dom väcka glädje, nyfikenhet men även i en del fall obehag. Kanske speglar bilden bara redan det som finns inom oss?
 
Det finns även dom som menar att vi kan förbättra vårt immunförsvar av konst!
 

Den läkande kraften i konst och natur är verklig enligt forskare. De hävdar att natur och konst stärker immunförsvaret genom att sänka nivåerna av kemikalier som orsakar inflammation som kan orsaka diabetes, hjärtinfarkt och andra sjukdomar.

I två separata studier av över 200 unga vuxna fick deltagarna i uppgift att rapportera under en viss dag i vilken utsträckning de hade upplevt sådana positiva känslor såsom nöje, vördnad, medkänsla, förnöjsamhet, glädje, kärlek och stolthet.

Prover av kind- och tandköttvävnad samma dag visade att de som upplevt mer av dessa positiva känslor i synnerhet förundran och förvåning, hade de lägsta nivåerna av cytokinen interleukin 6, som är en markör för inflammation.

Enligt psykologen Dächer Keltner vid Kaliforniens Universitet, Berkley främjar positiva känslor såsom vördnad, förundran och skönhet sundare nivåer av cytokiner och har en direkt inverkan på hälsa och livslängd. Känslorna kan framkallas av promenader i naturen, av att lyssna på musik, titta på konst, och dylikt.

Cytokiner är kemikalier som är nödvändiga eftersom de kämpar mot infektioner och sjukdom i kroppen. Alltför många sådana är tecken på typ-2 diabetes, hjärtsjukdom, artrit och även Alzheimers.

”Våra resultat visar att positiva känslor är förknippade med markörer för god hälsa.” säger Jennifer Stellar, en av forskarna. ”

Vi har vetat länge att en sund diet, god sömn och motion stärker kroppens försvar mot fysiska och psykiska sjukdomar. Studien som publicerades i Emotion är den första som tittar på den roll positiva känslor har. Förhöjda nivåer av cytokiner i kroppen förknippas inte endast med immunförsvarssjukdomar utan har även knutits till depression. En studie visade till exempel att deprimerade patienter hade högre nivåer av cytokiner i jämförelse med personer som inte var deprimerade.

Dessutom tror man att produktion av inflammatoriska cytokinmolekyler kan blockera viktiga hormoner och signalsubstanser, såsom serotonin och dopamin, som styr humör, aptit, sömn och minne.

Förundran förknippas med nyfikenhet och lust att utforska som kan motverka inflammation som har motsatt effekt och gör att man vill isolera sig från sin omgivning, hävdar Stellar.

Man tror också att det finns ett samspel mellan lägre cytokinnivåer och positiva känslor. Det ena förstärker det andra.

(The Telegraph 2015-11-22) Forskare från California University Berkeley säger att studier visar att natur och konst stärker immunförsvaret.
 
Det vore inte illa om vi bara genom att välja mer vad vi ser på kan frambringa ett välmående tänker jag...
 
Vem är du? photoshopmix AC
 
Det är nog ofta så att nyfikenhet är kopplat till välmående. Men vad kan man göra en dag när man bara vill vara och vila? Populärare än någonsin är nu målarböcker...
 
Färgläggning är inte bara för barn.

De senaste åren har målarböcker för vuxna blivit en populär trend.
Att fylla i förproducerade mönster har visat sig fungera terapeutiskt - och få stressade själar att komma ner i varv
– Det skapar fokus och närvaro, säger konstterapeuten Marygrace Berberian.

Kanske brukar du hjälpa dina barn att färglägga bilderna i deras målarböcker? Kanske tycker du till och med att det är lite avkopplande och mysigt?

Då borde du testa den senaste trenden med målarböcker för vuxna. Som enligt forskare och terapeuter kan göra gott för den mentala hälsan.
Skapande aktiviteter har förespråkats av psykologer i många årtionden. Inom så kallad "konstterapi" används till exempel målning och skulptur för at hjälpa klienter att minska oro, uttrycka känslor och förbättra sitt självförtroende.
En målarbok kan inte ersätta den behandling som uppstår i mötet mellan en terapeut och en klient, men den kan definitivt ge positiva effekter, säger den amerikanska konstterapeuten Marygrace Berberian till CNN:
– Färgläggning har potential att minska oro, skapa fokus eller frambringa medveten närvaro. Min erfarenhet är att personer som är slutna och på sin vakt finner ett slags lugn i att fylla i en bild.
Målarböcker för vuxna /  Expressen hälsoliv

Så känner ni för att färglägga så har blandannat butiken Telling Stories i Sundbyberg målarböcker till försäljning!

 

/AC

 

 

 

 

 
 
Bilden och välmående, målarböcker, Tellingstories