Bilden och friden

Print Junior Lindgren
 
 
Till dom som följt bloggen vet att jag tidigare har tagit upp tankar om bilden, konsten eller fotot. Vad dom betyder med sitt sätt att gå rakt in i oss, på något sätt så passerar dom ett intelektuellt tänkande åtminstone i början. Omedelbara så kan dom väcka glädje, nyfikenhet men även i en del fall obehag. Kanske speglar bilden bara redan det som finns inom oss?
 
Det finns även dom som menar att vi kan förbättra vårt immunförsvar av konst!
 

Den läkande kraften i konst och natur är verklig enligt forskare. De hävdar att natur och konst stärker immunförsvaret genom att sänka nivåerna av kemikalier som orsakar inflammation som kan orsaka diabetes, hjärtinfarkt och andra sjukdomar.

I två separata studier av över 200 unga vuxna fick deltagarna i uppgift att rapportera under en viss dag i vilken utsträckning de hade upplevt sådana positiva känslor såsom nöje, vördnad, medkänsla, förnöjsamhet, glädje, kärlek och stolthet.

Prover av kind- och tandköttvävnad samma dag visade att de som upplevt mer av dessa positiva känslor i synnerhet förundran och förvåning, hade de lägsta nivåerna av cytokinen interleukin 6, som är en markör för inflammation.

Enligt psykologen Dächer Keltner vid Kaliforniens Universitet, Berkley främjar positiva känslor såsom vördnad, förundran och skönhet sundare nivåer av cytokiner och har en direkt inverkan på hälsa och livslängd. Känslorna kan framkallas av promenader i naturen, av att lyssna på musik, titta på konst, och dylikt.

Cytokiner är kemikalier som är nödvändiga eftersom de kämpar mot infektioner och sjukdom i kroppen. Alltför många sådana är tecken på typ-2 diabetes, hjärtsjukdom, artrit och även Alzheimers.

”Våra resultat visar att positiva känslor är förknippade med markörer för god hälsa.” säger Jennifer Stellar, en av forskarna. ”

Vi har vetat länge att en sund diet, god sömn och motion stärker kroppens försvar mot fysiska och psykiska sjukdomar. Studien som publicerades i Emotion är den första som tittar på den roll positiva känslor har. Förhöjda nivåer av cytokiner i kroppen förknippas inte endast med immunförsvarssjukdomar utan har även knutits till depression. En studie visade till exempel att deprimerade patienter hade högre nivåer av cytokiner i jämförelse med personer som inte var deprimerade.

Dessutom tror man att produktion av inflammatoriska cytokinmolekyler kan blockera viktiga hormoner och signalsubstanser, såsom serotonin och dopamin, som styr humör, aptit, sömn och minne.

Förundran förknippas med nyfikenhet och lust att utforska som kan motverka inflammation som har motsatt effekt och gör att man vill isolera sig från sin omgivning, hävdar Stellar.

Man tror också att det finns ett samspel mellan lägre cytokinnivåer och positiva känslor. Det ena förstärker det andra.

(The Telegraph 2015-11-22) Forskare från California University Berkeley säger att studier visar att natur och konst stärker immunförsvaret.
 
Det vore inte illa om vi bara genom att välja mer vad vi ser på kan frambringa ett välmående tänker jag...
 
Vem är du? photoshopmix AC
 
Det är nog ofta så att nyfikenhet är kopplat till välmående. Men vad kan man göra en dag när man bara vill vara och vila? Populärare än någonsin är nu målarböcker...
 
Färgläggning är inte bara för barn.

De senaste åren har målarböcker för vuxna blivit en populär trend.
Att fylla i förproducerade mönster har visat sig fungera terapeutiskt - och få stressade själar att komma ner i varv
– Det skapar fokus och närvaro, säger konstterapeuten Marygrace Berberian.

Kanske brukar du hjälpa dina barn att färglägga bilderna i deras målarböcker? Kanske tycker du till och med att det är lite avkopplande och mysigt?

Då borde du testa den senaste trenden med målarböcker för vuxna. Som enligt forskare och terapeuter kan göra gott för den mentala hälsan.
Skapande aktiviteter har förespråkats av psykologer i många årtionden. Inom så kallad "konstterapi" används till exempel målning och skulptur för at hjälpa klienter att minska oro, uttrycka känslor och förbättra sitt självförtroende.
En målarbok kan inte ersätta den behandling som uppstår i mötet mellan en terapeut och en klient, men den kan definitivt ge positiva effekter, säger den amerikanska konstterapeuten Marygrace Berberian till CNN:
– Färgläggning har potential att minska oro, skapa fokus eller frambringa medveten närvaro. Min erfarenhet är att personer som är slutna och på sin vakt finner ett slags lugn i att fylla i en bild.
Målarböcker för vuxna /  Expressen hälsoliv

Så känner ni för att färglägga så har blandannat butiken Telling Stories i Sundbyberg målarböcker till försäljning!

 

/AC

 

 

 

 

 
 
Bilden och välmående, målarböcker, Tellingstories