Modern yrkesskola

 
 
Modern yrkesskola i Sundbyberg 1957
 
I dag är huset bostadsrätter men under 50-taler var det en yrkesskola. Vi läser ur Solna Sundbybergs tidning.
 
Staden hade länge brottats med att få fram en modern och till alla delar ändamålsenlig yrkesskola. Detta har nu lösts till alla delar genom ombyggnaden av den gamla matsilverfabriken vid Kyrkogatan 9, vilken visade sig bli ett idealiskt tillhåll för alla dessa lärdomstörstande ungdomar. Endast ett helt år behövdes för att renovera och att helt ombygga fastigheten som är fyra våningar hög och har en golvyta av ca 2000 kvm. Här praktiseras ett 15 tal yrken fördelade på 250 elever.
 
När tidningen besöker skolan är arbetena i full gång. Det borras, svarvas och fräses med all entusiasm. det är inget fel på ivern att ta del av vad lärarna undervisar i hos dessa ungdomar. På en fråga om trivseln i de nya lokalerna säger sig alla vara nöjda och man kan förstå att skolans rektor Sture Svensson är belåten nu när Sundbyberg fått en av vårt lands modernaste yrkesskolor och alla förnödenheter kommer att finnas till förmån för en mer rationell och praktisk undervisning.
Många av eleverna skall bli mekaniker, byggnadsarbetare, affärsbiträden, andra kontorister, damfrisörer och naturligtvis finns det också kurser för blivande husmödrar. Åtta fasta och ett större antal extra lärare är staben som ser till att alla får den undervisning som är mest praktisk och effektiv och som säkerligen sätter sina spår i det arbetete eleven kommer att hamna i efter genomgången kurs.
 
Yrkesskolan är inkörsport till livet. När samhället växer och standardkravet ökar, ökas också behovet av en redan från början skickligt utbildad arbetarstam. Produktionssätten har gjort att de olika yrkena blivit mer specialiserade. Förr i tiden var den unge inviden i de flesta fall tvingad att helt börja sitt yrke i fullkomlig okunnighet vad det rörde sig om. Det gick kanske några år tills man upptäckte att man totalt hade hamnat på fel plats, år fyllda av en lärlings alla obehagliga erfarenheter bla lägre lön för kanske den största och smutsigaste arbetsbördan.
 
Nu har läget förändrats på ett tidigt stadium har ungdomarna möjlighet att pröva på och studera de yrken som ligger närmast till för honom eller henne. Och i de flesta fall väljer de nog rätt redan från början. Här har nämligen de moderna yrkesskolorna fått en viktig uppgift, det är dom som ska ge de unga den utbildningen som de själva anser sig ha största intresse av och som de bäst kan utföra. Yrkesskolan har blivit inkörsporten till det liv som de flesta människor kommer i kontakt med efter avslutad skolgång..
yrkesskola 50-talet Sundbyberg