Vilar på museum

 
Man vet aldrig vad som lurar under vattnet... : )
 
1971 fångades en gädda på 9,7 kilo i Lötsjön. Den fångades av Bertil Elfsnäs i söndags med fru Birgit som roddare. I hans jobb ingår att vårda naturen i Sundbyberg där ingår också att utföra riktat fiske i Lötsjön. 1,09 meter lång var den präktiga gäddan som inte ha tycks svältit i den fågelrika Lötsjön. Genom att den här gammelgäddan har dragits upp har många simmande  fågelungar räddats. En andkull på 7-8 är ingenting för en sån här säger Bertil.
Nu befinner sig gäddan på Riksmuseet där man bl.a ska ta reda på hur gammal fisken är. Man tror dock att den uppnåt en ålder av 15 år ( Källa Solna Sundbybergs tidning 1971 )
 

Lötsjön är mycket grund och näringsrik. I Lötsjön finns ingen badplats och det råder fiske- och badförbud. Lötsjön är istället en utpräglad fågelsjö med rikt fågelliv. Bland annat finns här en koloni hägrar. Lötsjöns parkområden anlades under åren 1947-1962 efter ritningar av landskapsarkitekten Sven A. Hermelin. Sjön ligger i ett populärt rekreations- och promenadområde kallat Golfängarna, med Centrala Sundbyberg i söder, Hallonbergen i norr, Ör i nordost och Duvbo i väst. Gångvägen runt sjön är ca 1,4 km och är en del av den fem kilometer långa Hälsans stig som även går runt Råstasjön. Det finns nio små öar i sjön varav en är bebyggd. En bäck leder från sjön mot Råstasjön. Bäcken följer sjöns naturliga avlopp, men extra vatten pumpas in av estetiska skäl. ( Källa wikipedia )

Gäddar äter i huvudsak det hon kommer över, men är speciellt förtjust i mört och i saltvattnets strömming. Men även löja, abborre och nors uppskattas.

Gäddan äter också kräftor, mygglarver sin egen avkomma, grodor, smålakar och en och en annan simmande andunge och snok har det t.o.m hänt att gäddan har stoppat i sig. Jag hörde talas om en som satt och fiskade på en spån då en ankfamilj med åtta stycken andungar kom simmandes i vattnet. Helt plötsligt plaskade det till, och när vattnet hade lagt sig fanns det fyra styckan ungar kvar......
Huggtider:
Det finns de som tror att gäddan tappar tänder eller har ont i dom när de inte hugger. detta är inte sant. Gäddans tänder växer ut efterhand som de nöts eller faller bort.( Källa fiskejakt organisation )

 

/Ac

 

Gädda i Lötsjön Sundbyberg