Tuletorget 2016 i ny kostym.

Tuletorget 24 september 1964

Den 24:e september 1964 invigdes Sundbybergs stora nya köpcentra! Tuletorget samt husen mitt emot med adress Götgatan fast de ligger på Tulegatan. Här skulle ges service till alla stadens invånare. Ett modernt köpcentra med underjordiskt garage, systembolag, Tempo, Post, Apotek, tandläkare, hårfrissa, skor och allt vad man kunde önska samlades runt Torget.
I begynnelsen var platsen en dåligt underhållen äng men den Vackra vägen som ledde ner till Lötsjön och upp till den Stora Skogen. En plast för trevliga promenader, kanske med fästmannen vid sin arm. Under 1800-talets slut vågade några sig på att anlägga kolonilotter med små stugor på ängen men de blev inte så långvariga.

På 30-talet blev det trångt i Sundbyberg och efter att man byggt de så kallade ”Barnrikehusen” uppe vid Tornparken beslöt man även bebygga ängen som nu fått ett tjusigt kvartersnamn värdigt sin plats i naturen – Lärkan. 1939 stod så de nya husen färdiga med små lägenheter tänkta som arbetarbostäder. Men inte heller de blev långvariga

.
Sundbyberg slutade inte växa befolkningsmässigt och bostäder blev en bristvara. Den stora skogen lockade med finfin mark för byggnation. Storskogen, som området kom att heta och än idag heter, blev Sundbybergs första nya stadsdel och dessutom byggd i egen regi av det kommunala fastighetsbolaget. Området befolkades snabbt då lägenheterna var moderna med fina kök, eget badrum och fanns i alla storlekar och fasoner. Ett mycket lyckat bostadsprojekt där en stor del av ängsmarken bebyggdes med en ny stor skola Ängskolan. Kvarteret Lärkan hamnade ”i kläm” mellan det nya Storskogen och det äldre centrala Sundbyberg. Vad göra?
På känt manér ville man ”binda ihop” staden så att stadsdelarna gick i varandra och vad var då bättre än att nyttja miljonprogrammet och låta 30-talshusen i kvarteret Lärkan få stryka på foten för ett nytt tjusigt torg.

Sundbybergs nya köpcentra!

De första åren fungerade Tuletorget på tänkt vis – nästan. Storskogsborna och de som bodde väldigt nära gränsen mot Solna nyttjade utbudet på Tuletorget. Man lyckades dock inte locka kunder från centrala Sundbyberg, Lilla Alby eller någon annan del av Sundbyberg med resultatet att Tuletorget blev mer och mer öde. Redan på 70-talet var torget öde och frekventerades mest av det attraktiva Systembolagets tvärs över gatan, kunder. Torget blev helt enkelt inget annat än en plats man möjligen genade över för att ta sig från Storskogen till ”andra sidan” Tulegatan, dvs centrala Sundbyberg.

 

Tuletorget - 6 juni 2016

En liten plätt av ängen i kvarteret Lärkan blev ”över” och fastighetsmogulen Wallenstam uppförde två nya höghus. Två fantastiska torn, Tuletornen! Till glädje för många och till förargelse för lika många, om man ska tro ”skvallret”. Samtidigt passade Wallenstam på att köpa hela torget med de tidigare kommunalägda hyreshusen.
Med samma tankar nu som på 60-talet skred man till verket. Upprustning skedde. Inte bara av husfasaderna som äntligen fick lite ny färg utan också av själva torget. NU skulle torget verkligen bli ett centra och ett torg för alla, liten som stor.

Den 6:e juni 2016 nyinvigdes det nya Tuletorget. Butikerna ”bullade” upp på små bord på torget, restauranterna lockade med invigningsmenyer och hälsokosten bjöd på nyttigheter.
Det nya Tuletorget har fått sig en ordentlig omdaning med liten lekplats, planteringar av olika slag, mindre sten och mer grönt. Allt finns kanske inte men lokalerna är inte öde och där solen sken satt sundbybergare på rad och fikade eller åt sin middag. Wallenstam bjöd även på DJ och trubadur och självklara ballonger till barnen.
Museet var på plats med specialkomponerad historik över kvarteret Lärkan med omnejd. Uppskattat inslag bland de få besökare som hittade till Tuletorget och dess invigning. Något som vi inte tror bara berodde på att nationaldagsarrangemanget på Golfängarna tröttat ut sundbybergarna utan det faktum att Tuletorget trots uppiffning fortfarande ligger "fel”!
Men heders åt Wallenstam som gör ett försök att liva upp ett dött och tråkigt torg. Går det som förut kanske ni kan bygga två torn till och ta bort torget.

Text Lena Löfström / Sundbybergs stadsmuseum

 

Bilden nedan är från 1896 och är tagen på Vackra Vägen ner mot Golfängarna, förmodligen nära Ängskolan. Personerna på bilden är: Sven Nordstedt, Ester Bylund, Anna och Ida Nordstedt, C.V. Söderlund, Eda och Hilda Nordstedt, Gunnar Brink. ( Och någon okänd bakom trädet i bakgrunden : )

 

 

Familjen Nordstedt bodde i villa Loviseberg, hörnan Sturegatan 26 – Brunnsgatan 7-9.

Nordstedt, Johan Adolf 1828 Far – ingenjör och ägare av huset

Brink, Charlotta Wilhelmina 1839 Mor – hans fru

(Barn), Sofia Wilhelmina 1863 Barn

(Barn), Anna Maria 1865 Barn

(Barn), Sven Adolf 1867 Barn – Ritare till yrket, senare ingenjör, flyttar till Djursholm

(Barn), Erik Gustaf 1872 Barn

(Barn), Ida Charlotta 1874 Barn

(Barn), Lovisa Ulrika 1876 Barn

(Barn), Hilda Teresia 1879 Barn

 
Villa Loviseberg, hörnan Sturegatan 26 – Brunnsgatan 7-9.

 
 
Torget bredvid Tuletornen, Lärkan, Wallenstam,Sundbybergshistorai, fotorättigheter Sundbybergs stadsmuseum - Tuletorget nyinvigning 6 juni 2016 - Villa Loviseberg och familjen Nordstedt Sundbyberg

Några årtal ur stadens historia

 
Dags att vända blad och att lämna över och vad kan vara bättre än att avrunda med lite årtal ur stadens historia!
 
 
Det finns nu 78 inlägg enbart under fliken upptill som heter Sundbyberg diverse historia. Och det finns mycket kvar att berätta eller läsa. Besök gärna Stadsmuseet och ta del av historian!
 
Även lite om bilden så klart. Det var det här gänget som byggde Tulegatan år 1922. Det kallades "Lugna gatan" då man tyckte att byggandet gick alldeles för långsamt. Arbetena hade då pågått i ett år och tre månader.
"När blir Tulegatan färdig?" frågas det. En arbetare trodde att gatan skulle bli åkbar om 10 år. Tidningen förstadsbladet ställer sig dock tvivlande. "Men en dag måste den ju bli färdig. Det vore inte för mycket att flaggorna i köpingen då hissades. Åtminstone til hälften"
 
 
(källa Sundbybergs stadsmuseum )
 
Tack för den här gången / Ac
Tulegatan Sundbyberg 1922, Några årtal ur staden Sundbybergs historia

Lok nr 11 "Sundbyberg"

 
Lok nr 11 byggdes på Motala verkstad, kostade 9 999 kronor. Det skänktes till järnvägen mot att det skulle vara tätare trafik på Sundbyberg än vad som var från början. Loket kallades ”Lilla Katekesen” eller ”Nya Testamentet” religiösa namn.
 
Hans Cederblad (1917-2015) har skrivit ned anteckningar från lokets tid i Sundbyberg.
 
 
 
Vändskivan vid Stockholm Norra Lokstall 1935, SWB litt B Nr 92
 
 
 Sundbybergs lokstation 1908 med lok nr 15
Lok nr 11 Sundbyberg

Sundbybergs båtklubb 1967

 
Bällstaån ej muddrad sedan 1938
 
Det råder en febril verksamhet på området vid Sundbybergs båtklubb en vårsöndagsmorgon. På strandremsan nedanför Marabou ligger båtarna förtöjda eller i små skjul eller bara täckta av presseningar. Många båtar har redan funnit sin plats så här års och före den 15 Juni ska alla båtar vara i vattnet och varvet vara städat och snyggt.
 
Sundbybergs båtklubb har anor sedan seklets bärjan och firade 50 års jubileum 1965. Men båtklubben fick inte sina första bopålar där dom är nu utan på andra sidan. Då bestod klubben av motor och segelbåtar och dom delade broderligt till 1933, då besöt seglarna att flytta närmare Jungfrudansen och att bilda en egen klubb. År 1940 fick båtklubben ett nytt hamnområde nedanför Marabou på den plats dom är nu.
Den sk Marabousjön hade fyllts igen och man byggde en 500 meter lång brygga för att användas som båthamn i 50 år. Mitt under brinnande krig så blev det bensinbrist och där med ändå dystert och båtarna fick ligga kvar på land tills 1946 då bensinen blev fri. Många av båtarna hade då torkat i sär. Av de ursprungliga stiftarna av båtklubben finns ej många kvar. Aktiviteten är dock lika stor som vanligt 200 aktiva och 130 passiva medlemmar. Antalet båtplatser tillåter ej flera aktiva. Det finns bara 170 båtplatser, och ett 30 tal finns inhysta hos andra båtklubbar.
 
Det har inte muddrats sedan 1938 då hamnen kom till och situationen är nu närmast ohållbar. Små holmar lossnar och flyter ned mot Bällstaån. Några har strandat och rotat sig. Det är mycket bekymmersamt säger Stig Hemberg klubbens ordförande sedan 11 år tillbaka. Längst uppe i viken har vi en kran stående med uppgift att lyfta i motorerna, men ingen båt kan ta sig dit möjligen en flatbottnad eka...Dessutom går ett 10-tal båtplatser bort.
Problemet är inte så enkelt att lösa, Sundbybergs stad har länge velat muddra. Men Bällstaviken är inte bara i Sundbybergs ägo. Stockholm stad har den sydvästra stranden där båtklubben håller till utmed Annedalsvägen. Stockholm stad har hittils sagt nej till ett avtal om att låta muddra viken och Sundbybergs stad vill inte på egen hand bekosta att utföra hela arbetet. Vi hoppas att staden som hjälpt oss i så många andra sammanhang ska kunna lösa frågan säger John Svensson , kassör i båtklubben.
Staden har medverkat til att den långa bryggan byggts om ännu återstår några 100 meter men till 1968 ska den vara klar. I största möjliga mån vill klubben klara sig själva, ny belysning har satts upp och på önskelistan finns nytt klubbhus och kiosk. Den gamla kiosken och klubbhuset är otidsenliga och det behövs också ett rum för nattvakten. Två man delar varje nattpass för at bevaka området och båtarna. Klubben erhåller därigenom lägre premier hos Loyds i London , säger Jonne kassören.
 
Marabou har visat intresse av att vilja ha en en remsa av infarten till klubben och ett stickspår. Det är en helt främmande tanke säger Ordförande Hemberg, vi äger inte marken det gör staden. Vi bara arrenderar området i 50 år, givetvis hoppas vi att det förlängs. Har vi möjlighet att släppa en bit av vårt område så ska vi inte vara omöjliga att diskutera med Marabou, men något stickspår blir det aldrig.
Arbetslusten är stor på alla båtar, man bor här söndagar och vardagkvällar. Gamle mästerlotsen Jacob Bandolin är en av de många som sköter sin båt, trots sina 80 år. Kassören Jonne bygger nytt under ett skjul och har hjälp av sin son Gert. Det är bråttom då alla båtar ska vara i före 15 juni. Klockan 8-11 varje söndag är det sjösättning.
( källa Solna Sundbybergs tidning 1967 )
 
 
/Ac
Sundbybergs båtklubb 1967