Spårvägslinje 15 Norra Bantorget-Sundbyberg

Sundbybergs Stadsmuseum säljer en film "Spårvägslinje 15 Norra Bantorget-Sundbyberg" 150 kr
Den utges av Trafik-Nostalgiska förlaget, ide och foto Per Gösta Selking Speltid 20 min. Filmen visar en spårvagnsfärd från Norra Bantorget till Sundbyberg strax före nedläggningen sommaren 1959.
 
I Sundbyberg 1968 firades ett 40 års jubileum för spårvägen som tidigare fanns! Solna Sundbybergs tidning från samma år kan berätta mer. 1 November 1928 drogs linje 15 vidare från Solna till Esplanaden i Sundbyberg. "Vem minns inte med vemod dom trygga vagnarna som tog sin in till Norra Bantorget på en halvtimme" Redan 1886 fick Solna spårvägsförbindelse genom att en hästvägsspårlinje mellan Odenplan och Haga Södra grindar. Denna linje blev grundstommen till linje 3 och sedemera linje 15. År 1904 elektrifierades linje 3.
 
Lite statistik på linje 3 från 1905, linjen befordrade då 10 miljoner passagerare! Linje 3 kom att spela en viktig roll i Solnas utveckling. Det norra spårvägsbolaget bildade 1907 Råsunda förstads Ab för att exploatera bla Ellenhill. Förbindelse med Stocholm fick man genom att linje 3 förlängdes till Råsunda 1909 och kort därefter till Sundbybergsgränsen. Redan 1908 hade spårvägen dragits fram till Hagalund.
 
Åren 1909-10 byggde spårvägsbolaget en vagnhall vid Sundbybergsgränsen, en av de största vagnhallarna fram till sin nedläggning. Även en verkstad uppfördes där 1911. och mellan 1923 och 1959 var Stockholms spårvägars hela verksamhet förlagd dit. Fram till 1928 fick Sundbybergarna ta tåget till Stockholm om man inte ville gå till Sundbybergsgränsen. När linje 15 drogs till Esplanaden i Sundbyberg märktes det tydligt att många föredrog spårvagnen framför tåget. Under 20-talet kom busstrafiken i gång och därmed bättre förbindelser till Stockholm. Men med tiden kom flera att ta bussen i stället för linje 15 som många tyckte gjorde en onödig omväg. En om byggnad vid Norrtull förde med sig ett beslut om att linje 3 coh 15 skulle läggas ned.
Sundbyberg förlorade då sin spårvägsförbindelse med Stockholm 1 september 1959 och linje 3 lades ned i två etapper 1960. I stället för linje 15 upprättade SJ en busslinje med samma sträckning och samma nummer.!
spårväg i sundbyberg linje 15