112 år mellan bilderna!

 Foto Mitt Sundbyberg

 

Upp till kamp emot kvalen
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär
Upp slå ned allt det gamla
tålamodet är slut!
För frihet vi oss samla
förgöra våldets krut....

( text ur Internationalen )

Mellan dom här två bilderna är det 112 år. Bilden ovan är från i dag med bland annat Carin Jämtin glatt vinkande och marschen går till Tornparken i Sundbyberg. Bilden nedan är från ett Folkets hus i Sundbyberg 1904 och man tågade då ända in till Stockholm.

Come gather ’round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

( text ur The times they are a-changin’, Bob Dylan )

 Bild Stockholms förstadsblad
 
/Ac
1:a Maj Sundbyberg 2016 och 1904