Rundvandring i Lilla Alby

Häromveckan hade vi årets sista rundvandring för PRO och muséets konstnärliga ledare Junior Lindgren visade oss denna gång runt i främst Lilla Alby.

Området är Sundbybergs minsta stadsdel och tillhörde först Solna kommun men blev 1949 en del av Sundbyberg.

Första anhalt var området Eken där vi fick se en av de mäktiga, i Sundbyberg berömda, ekar som fortfarande finns kvar. Det allra äldsta trädet fälldes i samband med byggandet av en ny parkeringsplats på 1940-talet. Det var också då man fann vikingakvinnan Hildur (som vilar hos oss på museet) under rötterna. Vid denna tidpunkt fann man nämligen flertalet brandgravar från vikingatiden. I gravarna bredvid Hildurs fann man påkostade och rika offergåvor medan inget sådant fanns hos Hildur. Kanske visar det på att hon var av låg börd, kanske rentav träl? Nuvarande träd sägs vara allt mellan 300-900 år. Den är upptill nio meter i omkrets och mer än dubbelt så stor under marken eftersom dess stora rötter kräver bra med utrymme för att orka bära upp kronan.

Nära eken flyter Bällstaån som förr i tiden var en högst levande pråmå, både Maraboufabriken och Sieverts kabelverk använde den för sina pråmtransporter och ångslupar forslade människorna till olika destinationer. Inte långt därifrån finns det fina huset som i folkmun kallades Doftborgen där parfymtillverkningen av märket 4711 skedde.

Vid vår fortsatta promenad pekar vår guide ut områdets fastigheter som skiftar mellan äldre hyreshus till enormt påkostade nya bostadsrätter, som till exempel de som ska byggas i det gamla elverket där man behåller den gamla industrikänslan.

Tuvanparken som vi passerade är områdets största park och renoveras nu för tillfället för att kommunen ska installera skateboardramper och parkourredskap. Sonja Högströms vackra skulptur Rytmik pryder fortfarande gräsmattan men hade gärna fått några spotlights på sig för att riktigt komma till sin rätt.

Vi skymtade Ahlby säteri som är områdets äldsta hus och är från 1620. Vi stannade också beundrande utanför den praktfullt utförda sekelskiftsvillan Klippeberg. Förr i tiden hade husen namn och de fungerade också som postadresser dit ens brev var adresserade och man använde inte gatuadresser på samma sätt som idag eftersom gatunamnen ändrades ibland.

Vi avslutar vår vandring vid Alby kapell som byggdes 1892 av en frireligiös grupp. Sedermera ingår den i Svenska kyrkan men år 2013 avkristnades den därifrån och har därefter varit i privat ägo. Nuvarande ägare är ett företag i filmbranschen.

Vi tackar PRO för många trevliga stunder tillsammans under detta år och ser fram emot flera under 2018.

 

Rytmik av Sonja Högström

 

 

Text och foto: Jenny Stål