Heta brandmän

 
Brandmän vilken tur att ni finns, en så viktig yrkeskår!
 
Bilden är ovan visar en övning i Sundbyberg från 1912. Här syns 16 av den 18 manna starka truppen som gör övningar i kopplingar och andra handgrepp som bör inläras.Truppen är trots dess ståtliga utrustning med kaskar, blusar, linor och yxor tämligen oövad Intresset är stort och anmälningar kommer flån flera håll på mer aspiranter. Brandbefäl, kapten och hans lötnant är ju så prydliga så som ett storstadsbefäl. På bilden syns även den nyinköpta redskapskärran!
 
 
Kom in på museet här finns mer info om Sundbybergs gamla brandkår!
 

Bränder i Sundbybergs äldre historia

Som i alla bygder och städer har även vår lilla stad drabbats av katastrofer såsom eldhärdar. Här kan du läsa om några av de större äldre bränderna som drabbat vår stad. Sundbyberg har ju en mycket unik och distinkt historia
Tänk att en unik historia kan begravas i aska en gång för alla ... Anders Petter Löfström var delaktig i skapandet av Sundbyberg brandkår. Den bildades hösten 1890. Innan dess fick man släcka bäst man kunde. En stegvagn med hästar var det första fordonet som man hade.

Den alla första branden som timade (gammalt ord för skedde )
1886. Det var ett privat hus som brann.
"Brandmännen" var på den tiden "voluntärer" som släckte
elden. De fick som betalning ett fat dricka.
( Källa : Sundbyberg under köpingstiden av Henning Österberg: 1969)

1891 - 2:a April
Ödelades Hattfabriken i Bällsta (Le Carbones mark).
7 personer dog

1894 - 7:e Juni
Brann det i vaxduksfabriken I Sundbyberg ( Vegagatan 10-12 )
numer Vattugatan 1. Svår materiell förstörelse.
Ingen skadades.

1896 - datum okänt
Brann det i Jöns Grönsbergs (Jo, han hette faktiskt så) smedja
som låg i Bällsta Bro. Branden spred sig till Thulins Möbel &
Stolfabrik. Trots storbranden dog ingen.

1897 - datum okänt
Brann i Garveriet vid Bällsta ån .

1897 - Oktober
Brann det vid Vasagatan.
( källa : Bcc I )

1900 - November
Brann det i Nybergs Fabrik (lödlampan). Måttlig materiell
skada .
( källa : Bcc I )

1901 - Datum okänt
Frideboda vid Svalgränd brann ned till grunden
Barnen var ensamma hemma. De lekte med tändstickor och
lyckades antända en vägg i huset - lyckligtvis ingen skadad.
( källa: Bcc I )

1904 - Januari
BERÖMD BRAND mellan Starrbäcksg. & Vegag. AB
KontrollKranen brann ner totalt. 75 000 kr i dåtida värde brann
ned.
( källa : Bcc I )

1907 - Juni
En lada vid Sundbyberg gård brann ned till grunden.
Familjen Törnquist ifrån Skåne förlorade alla sina tillhörigheter
( de var redan fattiga ). En luffare sov över där och tände en eld
för att värma sig .
( källa : Bcc II )

1908 - 23:e December
Knut Erikssons vedgård brann ned (eller heter det upp ?).
Föreståndaren hade blivit uppsagd, han anlade branden och
dränkte sig senare i Bällsta ån. Och detta dagen innan julafton!

1911 - 16:e December
Huset ASA brann ned till grunden. Huset låg vid tiden för
branden på Esplanaden - Vegagatan. 6 lägenheter gick upp i
rök. En fotogenlampa slogs omkull och mattan tog eld.
( källa : Bcc V )

1912 - November
Ett eldsvådetillbud på Eliegatan 17 (bostad). En fotogenlampa
som misskötes. Mest rökskador
( källa ; Bcc VI )

1913 - Juni
Eldsvåda i Poppeln ( träslag ). Det låg i hörnet av
Sturegatan/Hagalundsvägen.
En lykta som hanterades slarvigt. Elden började i en garderob.
Eldsvådan blev lyckligt avvärjd.
( källa ; Bcc VI )

1915 - Juli
Eldsvåda Vid Eliegatan 20. Tredje vån. Ett gaskök antände
väggen. Ett rum & taket till vinden blev totalförstört.
( källa ; Bcc VIII )

1916 - Juli
Brann det på Sturegatan 43, Algotsberg. Ett rum på andra vån.
brann. Begränsade skador.
Orsak okänd.
( källa ; Bcc IX )

1916 - November
Eldsvåda i Spisbrödsfabriken Kronan. Spannmål & färdigt bröd
förstördes.
Orsak : Överhettad ugn.
En intressant detalj, dagendärpå flammade elden upp igen.
( källa ; Bcc IX )

1917 - Oktober
Eldsvåda i Torslund/Tulegatan 33. Elden hade utbrutit i källaren
till en speceriaffär.
Begränsade skador .
( källa ; Bcc X )

1918 - Januari
Eldsvåda i tidningskiosken Sundbyberg Norra (gammal station
fram till 1962). Branden kan också härledas till att det var en
snöstorm som hette duga denna dag.
Orsak : Överhettat kaminrör. En del av taket skadat.
(källa ; Bcc X )

1918 - Oktober
Eldsvåda vid Yggdrasil .Branden släcktes efter 20 minuter.
Orsak : Barrvedstorken hade blivit överhettad. Torkande
barrved och ungefär. 20m2 tak skadat.
( källa ; Bcc XI )

1919 - Januari
Eldsvådetillbud hos dåvarande vice brandchef i Sundbyberg,
Fritjof Södermann.
Orsak : Sonen hade med ett julgransljus lyst på medhavd film.
Filmen tog naturligtvis eld
( källa ; Bcc XI )

1920 - Juni
Eldsvåda i orgelfabriken , Åkerman & Lund. 5 stora pågående
arbeten förstörda. Östra flygeln brann. Företaget låg mot
Rosengatan.
( källa ; Bcc XIII)

1923 - September
Eldsvåda vid Norra Station. Petterssons smidesverkstad brann.
Släckningsarbetet tog två timmar.
Orsak : Överhettad trätork. Ringa skador.
( källa ; Bcc XV )

1924 - April
Eldsvåda i Maccaronifabriken (obs stavningen).
Fabriksbyggnaden svårt eldhärjad invändigt.
Mycket svårt släckningsarbete. Översta våningen brann. En
telefongalge på taket avbränd.
Konsekvens: Dufvbo Villastad utan telefonförbindelse. Skador
för 300 000 kr i dåtida penningvärde.
Orsak: Varmgång i motor.
( källa ; Bcc XVI )

1924 - November
Eldsvådeunge vid Siewerts kabelverk. Kraftig rökutveckling.
Inga övriga skador.
( källa ; Bcc XVI )

1925 - December
Våldsam Eldhärd hos AB Alpha vid Esplanden. Elden
begränsades på två timmar. Släckningsarbetet tog ytterliggare
en timma. Folk hoppade ut genom fönstren. En man stukade
handen.
( källa ; Bcc XVII )

1926 - Juli
Sundbybergs Kol & Ved AB brann som låg vid Bällsta. Sex
familjer blev utan bostad. Fem brandkårer var på plats. Det var
en våldsam brand. Elden kastade sig över ån och antände ett
antracitverk. Militärhjälp inkallades.
Trolig orsak: En förbipasserande pråm oförsiktig med sin
eldning .
( källa ; Bcc XVIll

© Sundbybergs Museum 1997 - 2013

 

Länk till Brandhistoriska Sällskapet i Stockholm

/Ac
Sundbybergs gamla brandkår