Nytt verk på museet“Human being are member of a whole
In creation of one essence and soul
If one member is afflicted with pain
Other members uneasy will remain
If you’ve no sympathy for human pain
The name of human you cannot retain.”
Saadi ShirasiTRYGGHET

Ett föränderligt konstverk som har eget liv. Verket består av en skulptural gestaltning tänkt att symbolisera Riksäpplet, en graffitimålning med ett historiskt tema, texter och fotografier och teckningar på temat trygghet.

I en tid av ständig oro i världen och många människor på flykt så blir vi fler svenskar.
Vad är svenskhet? Vad vet andra om Sverige och hur uppfattades Sverige av nya svenskar när man kom hit. Riksäpplet fick stå som symbol för svenskhet och inuti ligger dikter texter och intryck från människors möte med Sverige. Äpplet skyddas av glas som symboliserar den skyddade värld många av oss växt upp i utan krig, svält och diktatorer. Ett sorts lugnets vakuum en medfödd känsla av TRYGGHET. Tanken är att du som besökare ska skriva antingen på en lapp som vi kan fylla på fler äpplen eller direkt på skulpturmontern dina första intryck av Sverige eller du som född i Sverige vad svenskhet är för dig och vad tycker du är typiskt svenskt.
Foton: Raul Kring, 1950-1994
Graffitimålning: Gouge one, Eone hoa 2015
Dikter: Saadi Shirasi , Azhar Norolla 2015
Teckning: 14årig flicka på ankomstboendet under vintern 2015
Konstnärlig ledare: Junior Lindgren
Besökarna: ?