Tuletorget 2016 i ny kostym.

Tuletorget 24 september 1964

Den 24:e september 1964 invigdes Sundbybergs stora nya köpcentra! Tuletorget samt husen mitt emot med adress Götgatan fast de ligger på Tulegatan. Här skulle ges service till alla stadens invånare. Ett modernt köpcentra med underjordiskt garage, systembolag, Tempo, Post, Apotek, tandläkare, hårfrissa, skor och allt vad man kunde önska samlades runt Torget.
I begynnelsen var platsen en dåligt underhållen äng men den Vackra vägen som ledde ner till Lötsjön och upp till den Stora Skogen. En plast för trevliga promenader, kanske med fästmannen vid sin arm. Under 1800-talets slut vågade några sig på att anlägga kolonilotter med små stugor på ängen men de blev inte så långvariga.

På 30-talet blev det trångt i Sundbyberg och efter att man byggt de så kallade ”Barnrikehusen” uppe vid Tornparken beslöt man även bebygga ängen som nu fått ett tjusigt kvartersnamn värdigt sin plats i naturen – Lärkan. 1939 stod så de nya husen färdiga med små lägenheter tänkta som arbetarbostäder. Men inte heller de blev långvariga

.
Sundbyberg slutade inte växa befolkningsmässigt och bostäder blev en bristvara. Den stora skogen lockade med finfin mark för byggnation. Storskogen, som området kom att heta och än idag heter, blev Sundbybergs första nya stadsdel och dessutom byggd i egen regi av det kommunala fastighetsbolaget. Området befolkades snabbt då lägenheterna var moderna med fina kök, eget badrum och fanns i alla storlekar och fasoner. Ett mycket lyckat bostadsprojekt där en stor del av ängsmarken bebyggdes med en ny stor skola Ängskolan. Kvarteret Lärkan hamnade ”i kläm” mellan det nya Storskogen och det äldre centrala Sundbyberg. Vad göra?
På känt manér ville man ”binda ihop” staden så att stadsdelarna gick i varandra och vad var då bättre än att nyttja miljonprogrammet och låta 30-talshusen i kvarteret Lärkan få stryka på foten för ett nytt tjusigt torg.

Sundbybergs nya köpcentra!

De första åren fungerade Tuletorget på tänkt vis – nästan. Storskogsborna och de som bodde väldigt nära gränsen mot Solna nyttjade utbudet på Tuletorget. Man lyckades dock inte locka kunder från centrala Sundbyberg, Lilla Alby eller någon annan del av Sundbyberg med resultatet att Tuletorget blev mer och mer öde. Redan på 70-talet var torget öde och frekventerades mest av det attraktiva Systembolagets tvärs över gatan, kunder. Torget blev helt enkelt inget annat än en plats man möjligen genade över för att ta sig från Storskogen till ”andra sidan” Tulegatan, dvs centrala Sundbyberg.

 

Tuletorget - 6 juni 2016

En liten plätt av ängen i kvarteret Lärkan blev ”över” och fastighetsmogulen Wallenstam uppförde två nya höghus. Två fantastiska torn, Tuletornen! Till glädje för många och till förargelse för lika många, om man ska tro ”skvallret”. Samtidigt passade Wallenstam på att köpa hela torget med de tidigare kommunalägda hyreshusen.
Med samma tankar nu som på 60-talet skred man till verket. Upprustning skedde. Inte bara av husfasaderna som äntligen fick lite ny färg utan också av själva torget. NU skulle torget verkligen bli ett centra och ett torg för alla, liten som stor.

Den 6:e juni 2016 nyinvigdes det nya Tuletorget. Butikerna ”bullade” upp på små bord på torget, restauranterna lockade med invigningsmenyer och hälsokosten bjöd på nyttigheter.
Det nya Tuletorget har fått sig en ordentlig omdaning med liten lekplats, planteringar av olika slag, mindre sten och mer grönt. Allt finns kanske inte men lokalerna är inte öde och där solen sken satt sundbybergare på rad och fikade eller åt sin middag. Wallenstam bjöd även på DJ och trubadur och självklara ballonger till barnen.
Museet var på plats med specialkomponerad historik över kvarteret Lärkan med omnejd. Uppskattat inslag bland de få besökare som hittade till Tuletorget och dess invigning. Något som vi inte tror bara berodde på att nationaldagsarrangemanget på Golfängarna tröttat ut sundbybergarna utan det faktum att Tuletorget trots uppiffning fortfarande ligger "fel”!
Men heders åt Wallenstam som gör ett försök att liva upp ett dött och tråkigt torg. Går det som förut kanske ni kan bygga två torn till och ta bort torget.

Text Lena Löfström / Sundbybergs stadsmuseum

 

Bilden nedan är från 1896 och är tagen på Vackra Vägen ner mot Golfängarna, förmodligen nära Ängskolan. Personerna på bilden är: Sven Nordstedt, Ester Bylund, Anna och Ida Nordstedt, C.V. Söderlund, Eda och Hilda Nordstedt, Gunnar Brink. ( Och någon okänd bakom trädet i bakgrunden : )

 

 

Familjen Nordstedt bodde i villa Loviseberg, hörnan Sturegatan 26 – Brunnsgatan 7-9.

Nordstedt, Johan Adolf 1828 Far – ingenjör och ägare av huset

Brink, Charlotta Wilhelmina 1839 Mor – hans fru

(Barn), Sofia Wilhelmina 1863 Barn

(Barn), Anna Maria 1865 Barn

(Barn), Sven Adolf 1867 Barn – Ritare till yrket, senare ingenjör, flyttar till Djursholm

(Barn), Erik Gustaf 1872 Barn

(Barn), Ida Charlotta 1874 Barn

(Barn), Lovisa Ulrika 1876 Barn

(Barn), Hilda Teresia 1879 Barn

 
Villa Loviseberg, hörnan Sturegatan 26 – Brunnsgatan 7-9.

 
 
Torget bredvid Tuletornen, Lärkan, Wallenstam,Sundbybergshistorai, fotorättigheter Sundbybergs stadsmuseum - Tuletorget nyinvigning 6 juni 2016 - Villa Loviseberg och familjen Nordstedt Sundbyberg