Lok nr 11 "Sundbyberg"

 
Lok nr 11 byggdes på Motala verkstad, kostade 9 999 kronor. Det skänktes till järnvägen mot att det skulle vara tätare trafik på Sundbyberg än vad som var från början. Loket kallades ”Lilla Katekesen” eller ”Nya Testamentet” religiösa namn.
 
Hans Cederblad (1917-2015) har skrivit ned anteckningar från lokets tid i Sundbyberg.
 
 
 
Vändskivan vid Stockholm Norra Lokstall 1935, SWB litt B Nr 92
 
 
 Sundbybergs lokstation 1908 med lok nr 15
Lok nr 11 Sundbyberg