Utbilda vår framtid!

Nu har den gått av stapeln igen, veckan vi har för sjundeklassare från Ängskolan där vi utbildar eleverna i stadsbyggnad och historia. Till skillnad från tidigare år så inledde vi i år ett samarbete med kommunen då de är en av de stora byggnadsaktörerna i nästan alla projekt fram till 2030. Så vi bjöd in kommunen som fick informera om den framtida stadsplaneringen och samhällsutvecklingen i Sundbyberg.

Fredrik Holmgren från stadens kommunikationsavdelning berättade om kommunens visioner och framtida byggande och nämnde bland annat de 6000-9000 nya bostäder som ska etableras utefter Enköpingsvägen och utveckling av bland annat kommunaltrafiken. Tågspåren ska bli fyra och för att få plats så läggs alla nya och befintliga tågspår under jord. Istället får vi där spåren legat platser för gemensamt umgänge; torg, kaféer och gröna ytor. Detta kommer påbörjas 2020 och beräknas stå klart 2028, vilket betyder åtta år av extremt byggkaos runt järnvägsspåren, för såväl boende som affärsinnehavare.

Då vi ville ge barnen lite kontext så delade vi upp tiden så att kommunen först berättade om sina idéer och så tog museets personal över efteråt och berättade om byggnation förr i tiden och visade på hur staden är i ständig förändring. Vi beskrev också hur visioner och tjusiga arkitektritningar inte alltid blir lika mäktiga sen när bygget står klart på riktigt. Som exempel kan nämnas Tuletornen, där arkitekterna tänkt sig fasader som glimmar i solsken. I verkligheten blev det så illa att fasaderna bländade folk i intilliggande hus och fick slutligen plastas in för att folk runt omkring skulle kunna sova och verka i sina bostäder. Fasader allmänt kan vara lite luriga; se bra ut på papperet men väder, vind, byggdamm och miljöföroreningar kan sen påverka slutresultatet och göra en tänkt glänsande exteriör till grå, trist husvägg. På byggritningar kan också arkitekterna redigera sina bilder rejält och till och med flytta befintliga objekt ur bilden för att det ska se bättre ut, som skedde med bland annat Signalfabriken.

Sundbyberg växer som bekant så det knakar, och nya namn på områden anpassas ibland för att fungera med de som redan finns. Hallonbergen till exempel som fått sitt namn för att det förr växte hallon där ska få sällskap av ett nytt område som ska heta Lingonskogen. Lingon har dock inte växt där i betydande utsträckning, men det låter fint och passar bra ihop med Hallonbergens bärklingande namn.

Barnen fick lufta sina tankar gällande all ny byggnation och uttryckte farhågor om det skulle finnas kvar några gröna ytor när så mycket mark bebyggs? Det kom också upp till diskussion om vilka som egentligen har råd att bo i det nya Sundbyberg när det känns som att det som byggs är så gott som uteslutande bostadsrätter eller väldigt kostsamma hyresrätter, samtidigt som Förvaltaren säljer ut många av hyresrätterna i sitt bestånd.

Vi tycker det är jättekul och viktigt att ha en levande dialog med barnen i Sundbyberg och tackar eleverna för givande diskussioner.

 

Junior Lindgren berättar om ny bebyggelse i Sundbyberg.

 

Text och foto: Jenny Stål