Information om styrelsen

 

Sundbybergs stadsmuseum 

 

 

organisationsnummer: 815200-5925
Postgironummer: 137037-8

Biträdande chef Junior Lindgren 08-706 81 80
Museichef Lena A. Löfström
mail info@museet.se


Sundbybergs stadsmuseum styrelse

Rune Svensson, ordförande

Mats Löfström, vice ordförande
Margareta Söderling, kassör
Tommy Falk
Sven-Erik Björnvall
Mats Löfström
Thomas Prim
Kerstin Claesson

Suppleanter

Cathrine Jarmeus och Ulla Kron

 

Styrelsen nås via e-post: styrelsen@museet.seAllmänna frågor rörande medlemskap eller museet hänvisas till info@museet.se


Vill du bli medlem och stödja vårt arbete på Sundbybergs Museum?
Tveka inte att höra av dig till oss info@museet.se eller ring 08-706 81 78

Som medlem i Sundbybergs Hembygdsförening bidrar du till att inte bara vårda och bevara Sundbybergs speciella historik utan också säkerställa att vår egen tid dokumenteras och bevaras inför framtiden.

Medlem blir du enklast genom att anmäla dig här: medlemsansökan

Betala sedan in din medlemsavgift till Plusgiro: 13 70 37 - 8 och ange ditt namn och ordet "NY".

Medlemsavgiften för år 2016 är:

Enskilt medlemskap 200 kr
Familjemedlemskap 250 kr

År du representant för en organisation, ideell eller kommersiell sådan, hör av dig till oss då vi har särskilda regler för dessa medlemskap.

Du kan även bli extra stödmedlem med ett tillägg av 50 kr per person och år (vuxen)

Föreningen stadgar hittar du här 

styrelsen