Carl Richard Nyberg

 
 

Carl Richard Nyberg, född 28 maj 1858 i Arboga, död 25 mars 1939 i sitt hem på Täcka udden på Lidingö,Var en svensk uppfinnare, entreprenör och flygpionjär, kallad "Flyg-Nyberg".

Carl Richard Nyberg var en av många innovativa pionjärerna inom maskinteknik, som verkade i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han fick patent på en blåslampa 1881 och konstruerade också många andra komponenter och maskiner inom en rad olika teknikområden. Han blev också internationellt känd för sina tidiga insatser på flygteknikens område.

Carl Richard Nyberg växte upp under fattiga förhållanden i Arboga. Hans far dog när han var ett år gammal och han sattes 14 år gammal efter avslutad skolgång i lära hos guldsmeden P. O. Hellsund, tillverkare av bland annat "giktringar". Vid 17 års ålder flyttade han till Stockholm för att arbeta hos en morbror. Denne hade ett litet företag som sysslade med olika slags metallarbeten samt med lödning av olika material. Omkring 1878 tog han en anställning vid företaget J. E. Eriksons Mekaniska Verkstad, sedermera AB Mekanikus, och arbetade där med montering av bensin- och oljekök.

Efter en del experimenterande uppfann han den så kallade lödlampan. Den bestod av en med luft trycksatt behållare med sprit, som vid antändning gav en stark, koncentrerad het värmestråle liknande en svetslåga. År 1881 patenterade han en efterföljare, blåslampan, till en början kallad gasoljelödlampa. Denna gav en stabilare låga och också var säkrare. Året därpå lämnade han anställningen vid Mekanikus och startade egen tillverkning av blåslampor i en tvättstuga på Luntmakargatan i Stockholm. Han sålde sina produkter själv. 

 
Tidig blåslampa
 
Carl Richard Nyberg arbetade också med många andra uppfinningar, bland annat ångmaskiner, flygplan, fartygspropellrar och u-båtar. Han hade tidigt, redan vid 17 års ålder, skissat på en undervattensbåt. Hans egenhändiga, fortfarande bevarade, skiss på en u-båt hamnade så småningom hos marina experter som ansåg att "idén var bestickande men att problemet med undervattensgång tyvärr var olösligt...".

Nyberg är mest berömd som flygpionjär och fick på grund av detta smeknamnet "Flyg-Nyberg". Redan 1874 byggde han en modell av en helikopter, som drevs av ett fjäderverk och kunde lyfta två meter. 

Från 1899 började han göra experiment "för flygproblemets lösning" med sitt egenkonstruerade försöksflygplan Flugan. Proven utfördes på en rundbana av träplank, en så kallad karusellbana, utanför Nybergs villa på Täcka udden vid Grönstaviken på norra Lidingö och under vintern på en plogad rundbana på Askrikefjärdens is

Flugan var fem meter mellan vingspetsarna och hade en sammanlagd vingyta på 13 m². Motorn var en av Nyberg egenkonstruerad ångmaskin med en rörångpanna på 38 kilogram som eldades med ett antal gasoljelödlampor. Motorn gav en maximal effekt på 10 hk vid 2000 varv per minut, ett för tiden extremt högt effekt/vikt-förhållande för en ångmaskin. Detta var otillräckligt för att ordentligt få upp det 80 kilo tunga planet i luften. Endast ett antal korta hopp på någon halvmeter upp i luften åstadkoms och Nyberg fick lida mycket spe för detta. Senare har han dock blivit erkänd som en av pionjärerna inom aviation. Han slutade med sina flygexperiment omkring 1910.

Flugan anses av eftervärlden ha funnits i två versioner, en första version från 1902 (cirka ett år innan bröderna Wright hade färdigutvecklat sitt första plan) och en version från 1904, även om de exakta årtalen inte har kunnat bekräftas. Han gjorde flera prov med Flugan på Askrikefjärdens is, både lyckade och misslyckade. Flygplanet var förankrat till en stolpe i isen med en lång lina och kördes i cirkelbana.

 
Carl Richard Nyberg lämnade sitt företag 1922 och sålde aktiemajoriteten till Max Sievert. Han kom därefter att ägna sig åt bland annat förbättringar av fartygspropellrar. Både de så kallade Nyberg-propellrarna och Huss-propellrarna baserar sig på hans arbete. Nyberg tog dock aldrig ut något propellerpatent
 
 
I Sundbyberg på Prästgårdsgatan ligger CR Nybergs gamla lödlampsfabrik. 1910 hade företaget 200 anställda och var näst största arbetsgivare då efter Sieverts kabelverk. Där tillverkades bland annat fotogenköket Svea.
 
I dag är huset som kallas "pepparkakshuset" under ombyggnad det skall bli 7 bostadsrätter. Det byggdes 1891.
 
(översta fotot Sundbybergs Museum, övriga foton och text wikipedia )
 
/AC
 
 
CR Nyberg - Pepparkakshuset - blåslampa - flugan