Sommarvistelse i Tulemarken Sundbyberg 1930

 
När man inte har någon egen täppa så skaffar man sig en, säger Herr Nicke Landgren. Han har inte köpt sig någon tomt utan skaffat sig en. Sedan 5 år tillbka bor han varje sommar på en platå i Tulemarken som bildats av sprängningar. Han är en modern Robinson Crusoe som utan vidare började planera ett område på över 100 kvm i norra delen av Tulemarken. Det har blivit ett rätt annorlunda resultat då han bara har använt grenar och kvistar som han hittat på marken, men även rullstenar och stenar som blivit över efter sprängningar.
Av grenarna har han gjort ett riktigt stadigt staket runt täppan jämte grind. Sprängstenen har fått tjäna som avgränsning i trädgårdslanden. Han har också byggt bastanta mossbeklädda murar mot söder och väster.
 
- Ja jag beräknar ca 5000 arbetstimmar, men så är man belåten också och trivs här. Vilken härlig skogsluft, jag tycker jag har fått lön för mödan.
-Men är det inte lite tråkigt att tänka sig att man inte äger marken?
-Jo men det lär nog dröja innan det blir bebyggelse här.
-Det är väl ingen som nämns göra åverkan?
-Jo det hände att man något år rev ner mur, staket och lite till för mig. men det var längesedan. Allmänheten får ju komma och sitta här mycket dom vill, bara dom stänger grinden efter sig och numera rör ingen något och ensam behöver man ju inte känna sig. Kommer det inte folk så har man ju tillfälle att studera djurlivet. Jag ska säga herrn att haren brukar komma och hälsa på i bland och här finns en massa sångfåglar, ekorrar och fasaner.
tidningsurklipp 29/5 1930

Ja vilken herre Nicke Landgren : )
Det förtäljer inte vad som hände honom senare då det mesta i Tulemarken i dag är bebyggt. Vill man veta mer om området så finns det en hemsida till Tulemarken villaägarförening
 
Härlig skogsluft hade han i varjefall!
 
Tulemarken sundbyberg 1930, sommarvistelse