Ljuv musik
 
Även ur en gisten gitarr kan ljuv musik uppstå
Muséets personal spelar in och hänger på
Toner från Bergakungens sal fyller rum och vrå
Spontant och helt apropå, toner glädja så
Mathias, melodifestivalens jury kanske ringer då
För att hantera strängar är du säker på!
 
Take it away!
 
/AC
 
uv musik av Mathias