Sundbybergsknuttar 1957

 
 
Glada och nöjda med färden har 13 av de 15 Sundbybergsgrabbarna samlats utanför ungdomsgården vid hemkomsten tillsammans med sin omtyckte ledare polisman Kjell Fängström 2:a från vänster
 
En riktig propagandaresa har 15 grabbar i Sundbyberg ungdomsgårds motorklubb gjort genom mellersta Norrland. Trondhemstrakten I Norge, Dalarna och Värmland. De har under en tvåveckorstur med sin ordförande polisman Kjell Fängström i spetsen visat att skinnknuttar visst inte behöver vara sådana "motorbusar" som många tror att de är. De har fått beröm vart de kommit för sin föredömligt tysta och hänsynsfulla körning. - De här är inga knuttar har man sagt om dom dit dom åkt. Och det är väl menat som ett gott betyg.
 
Av de 15 Sundbybergsgrabbarna har bara 10 åkt motorcykel. De övriga som ännu inte har egna cyklar ännu har åkt i de tre bilarna man haft med på färden. I spetesen av Mc-kolonnen körde polisman Fängström själv i en Ford Consul och sist i raden körde två andra bilar, en DKW och en Fiat 1100. - Det har varit en slags propagandaresa berättar polisman Kjell Fängström som är ordförande i motorklubben. Vi har velat visa att knuttar inte är några busar i trafiken och kan köra precis som vanliga trafikanter. Och det tror jag vi har lyckats med vi har inte varit ute för att busköra tvärtom. 
Det är fina pojkar allihop, fortsätter han. Och jag är glad att jag fått ägna mig åt den här verksamheten. Jag har lärt mig förstå grabbarna på ett annat sätt än tidigare. Många undrar varför man ska befatta sig med knuttarna. Men varför inte? I synnerherhet när man har med så här fina grabbar att göra..
 
Vi har åkt i 70-80 km i timmen. Grabbarna har kört med fin disciplin och hållit sin plats i trafiken bra, slutar polisman Fängström. Det är säkert många som under den här färden fått revidera sina begrepp om knuttar en smula.
 
Så idylliskt / AC
Kjell Fängström - knuttar i sundbyberg 50-talet